Güncel

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında (2017/11176) Karar

  

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Resmi Gazete Sayısı

30288

Resmi Gazete Tarihi

01.01.2018

 

Karar Sayısı : 2017/11176

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2017 tarihli ve 151950 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

  

22/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11176 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR