Güncel

2017 Yılında Asgari Ücretin Net Tutarı ve İşverene Maliyeti

 

Değerli Üyemiz,

 

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 29.12.2016 tarih 2016/1 sayılı kararı ile 2017 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı aşağıdaki gibi belirlenmiş ve komisyon kararı 30.12.2016 tarih 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

ASGARİ ÜCRET TUTARI

 

Dönemi

Günlük

Aylık

01.01.2017 - 31.12.2017

59,25 TL

1.777,50 TL

 

 

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmektedir.

 

Asgari ücretin net tutarı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimine ilişkin bilgi amaçlı olarak hazırlanan hesaplamalar ve 2016/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı aşağıdadır.

 

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

 

1 ASGARİ ÜCRETİN NET TUTARI VE İŞVERENE MALİYETİ

 

1 ASGARİ ÜCRETLİ KAPICI İŞÇİ NET ÜCRETİ VE İŞVERENE MALİYETİ

 

1 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU -2017

 

1 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI (2016/1)