Güncel

29 Kasım 2017-Staja Başlama Bilgilendirme Toplantısı

Staj başlatma sınavını kazanan adaylara Odamız Konferans salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bilgilendirme toplantısında Oda başkanımız Ali ŞAHİN sınavda başarılı olan Meslektaş adaylarına çok zorlu bir sınavda başarılı oldukları için kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır dedi.

Odamınızın bütün kurullarıyla sizlerle birlikte sizlerin yanındayız dedi. Günümüzde dünya ve ülkemiz hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci içerisindedir. Dünya ekonomisindeki ve teknolojideki hızlı gelişim ve dönüşüm ile küreselleşmenin bir yansıması olarak ülkemizi de etkilemektetedir.İşletmelerin faaliyetleri ve gerçekleştirdiği finansal işlemler eskiye nazaran çok karmaşıklaşmıştır. Bu gelişmelerin etkisiyle, özellikle muhasebe mesleği de son yıllarda hızlı bir gelişim, değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir.

Dolayısıyla, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarının farklılaşması finansal raporlama uygulamalarının değişikliğe uğraması sonucunu doğurmuştur. Tüm bu gelişmeler ışığında, meslek mensuplarının uluslararası gelişmeler ve yeni TTK kapsamında başta muhasebe ve denetim alanlarındaki yeni düzenlemelere uyum sağlamaları, geleceğe yönelik yol haritalarını çizmeleri ve mesleki uzmanlaşmaları büyük önem taşımaktadır. Bizde oda olarak bu uzmanlaşma alanlarına çok büyük bir önem vermekteyiz. Bu uzmanlık alanlarının bir kısmının eğitimine başladık. Bu eğitimler süreklilik arz edecek ve yeni uzmanlık alanı eğitimleriyle devam edecektir dedi.

Daha sonra meslektaş adaylarına staj süresince dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında çok detaylı bir sunum yapıldı. sunumun ardından meslektaş adaylarının merak ettiği konularla ilgili soruları cevaplandırılarak toplantı sona erdi.


Fotoğraflar