Güncel

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında (2017/10821) Karar

 

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Resmi Gazete Sayısı

30215

Resmi Gazete Tarihi

19.10.2017

 

Karar Sayısı : 2017/10821

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/9/2017 tarihli ve 741 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

11/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10821 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR