Güncel

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair (2017/11106) Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Resmi Gazete Sayısı

30296

Resmi Gazete Tarihi

09.01.2018

 

Karar Sayısı : 2017/11106

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan Devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkındaki kararın değiştirilmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 24/11/2017 tarihli ve 19997169 sayılı yazısı üzerine, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

4/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11106 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR