Güncel

TÜRMOB- 456 SIRA NO'LU VUK GENEL TEBLİĞİ'NİN İPTALİ HAKKINDA

Vergide zorunlu e-tebligat uygulamasının dayanağı olan 456 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği'nin iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan davada, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından vergide e-tebligat uygulamasında verilen cezaların dayanağının hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. Karar örneği ilişiktedir. 

 

Karar Örneği için Tıklayınız