Güncel

ZİYARET

Kamuoyunda poşet beyannamesi de olarak bilinen konu ile ilgili Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası ve TESK’ten randevu talep ettik. Her zamanki gibi direkt meslektaşlarımızı ilgilendirmediği halde bu konunun dolaylı yoldan da olsa bizlere havale edilebileceği düşüncesiyle, konunun esas sahiplerinin bağlı oldukları odaların olaya sahip çıkmaları gerektiği düşüncesindeyiz.

ASO Başkanı M.Nurettin ÖZDEBİR ve yönetim kurulu üyelerini makamlarında ziyaret ettik. Üyelerinin ileride yaşayabileceği sorunlara dikkat çekmek istedik. Meslek camiası olarak alınmak istenen vergi ve fonun kaynağından kesilerek alınması gerektiğini bu şekilde yapıldığında bildirim ve beyanın sadece üreticiler tarafından verilerek bu sorunun çözülebileceğini anlattığımızda kendilerinin de aynı fikirde olduğunu ama ilgili bakanlıkların bunu kabul etmediğini tarafımıza söylediler. Bu beyan ve bildirimlerin ağır sorumluluğunu almak istemediğimizi ilgili bakanlıklara Üst birliğimiz tarafından iletildiğini aktardık. Bu ağır sorumluluğun ne olduğunu kendilerine anlattık.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında;

1. Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20nci maddesinin (g) bendi uyarınca 2019 yılında 18.037.-TL idarî para cezası,

2.  2872 sayılı Kanunun 20nci maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası,

3.  Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20nci maddesinin (z) bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası uygulanacağı,

4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Kanunun 26ncı maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağı, yine yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağı, dikkate alındığında; ağır bir sorumlulukla üyelerinin karşı karşıya kalabileceğini izah ettik. ASO Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ilgili kurumlarla görüşeceklerini ilettiler.


Fotoğraflar