2021 Yılı Maktu Aidat Ödemesi Hakkında

news-details

3568 sayılı Yasa gereği maktu aidat her yıl Ocak ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir.

(Muhasebe bürosu olsun veya olmasın tüm üyeler, maktu aidat ödemekle yükümlüdürler.)

2021 Yılı maktu aidat tutarı 550.00 (Beşyüzelli)TL dir. Son Ödeme tarihi 31 Ocak 2021 ‘dir.

3568 Sayılı Yasanın 16. Maddesinin son fıkrası gereği;

Meslek mensuplarından kamu kurum ve kurulularında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler,durumlarını belgelendirdikleri takdirde,  Odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.

1. Mesleki ruhsata haiz olup, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile meslek kütüğüne kayıtlı olup, mesleği fiilen icra etmeyenler (hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar) Odaya kayıt (Giriş) ve Maktu (Yıllık) üye aidatlarını % 50 indirimli ödeyeceklerdir.  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmadığını beyan edenler, bu durumlarını belgelendirmek zorundadır. Aksi takdirde aidatlarını tam olarak öderler. %50 Aidat Formunu İndirmek İçin Tıklayınız

 2. 26.07.2008 tarihinden önceki aidat tahakkukları için kanunun değişmeden önceki hükümleri uygulanacaktır.

3. İşletmelerde bağımlı olarak çalışan Meslek Mensupları ve Ruhsat almaya hak kazanıp üyelik kaydını yeni yaptıracak bağımlı çalışan Meslek Mensupları, Odaya giriş ve yıllık üye aidatlarının tamamını ödemek zorundadır.

4. TÜRMOB’un 2010/1 nolu genelgesi gereğince aidatlarını % 50 indirimli olarak ödeyenlerin, bu süreleri YMM sınavı için SMMM sürecinden sayılmayacaktır.

Bu kanun hükmüne göre yüzde elli indirimli aidat ödeyecek meslek mensupları online işlemlerden %50 aidat işlemleri bölümüne giriş yapmaları veya odamıza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yüzde elli indirimli aidat tahakkuk taahhütnamesine ulaşmak için tıklayınız. Doldurduğunuz yüzde elli indirimli aidat tahakkuk taahhütnamesi ve eklerini gbabayigit@asmmmo.org.tr veya gcetiner@asmmmo.org.tr adresine mail olarak iletmeniz gerekmektedir.

 
AİDATLARINIZI;
• Odamız Veznesine
• Web sitemizden (Online İşlemler bölümünden) yapabilirsiniz.
İnternet Üzerinden Oda Aidatınızı Ödemek için tıklayınız.
• Banka hesaplarımıza ödeyebilirsiniz

BANKALAR VE HESAP NUMARALARIMIZ
                      
- Ziraat Bankası Kızılay Şubesi    IBAN:TR470001000685390090725001
- Akbank Maltepe Şubesi     IBAN:TR520004600112888000127076
- Garanti Bankası Meşrutiyet Şubesi     IBAN:TR390006200052800006297626
- Yapıkredi Bankası Ankara Merkez Şubesi    IBAN:TR170006701000000080280193
- İş Bankası Mithatpaşa Şubesi    IBAN:TR860006400000142280425828
- Posta Çeki No: 104581

Sosyal Medyada Paylaş