Güncel

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair (2018/11510) Karar

 

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Resmi Gazete Sayısı

30388

Resmi Gazete Tarihi

11.04.2018

 

Karar Sayısı : 2018/11500

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 16/2/2018 tarihli 32136191 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI

 HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR