Yönetim Kurulu

team1

Ali ŞAHİN

Başkan

1964 Çorum doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. Kocatepe Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur. 1997 yılında SMMMbelgesinialmış,1999 yılından beri mesleki faaliyetini serbest olarak sürdürmektedir. 2007-2009 ve 2013-2015 yıllarında iki dönem MMMB Derneği Ankara Şube Başkanlığı yapmıştır. TÜRMOB Üst Birlik Delegesidir. 2016-2019 döneminde ASMMMO Başkanlığı yapmıştır. Bir çocuk babasıdır.

team1

Turgut BAHADIR

Başkan Yardımcısı

1963 Ardahan doğumludur. Ankara Anıttepe Ticaret Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1981 yılında mesleğe başlamış olup, 1994 yılından itibaren serbest olarak çalışmaktadır. MMMBD Ankara Şubesi Delegasyonunda ve Yönetim, Denetim Kurulunda görev almıştır. ARVAK Mütevelli Heyetinde ve çeşitli Sivil Toplum Örgütlerine üyedir. KGK Bağımsız Denetçisi, TÜRMOB Üst Birlik Delegesidir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 2002-2004 döneminde Disiplin Kurulu Üyesi, 2004-2006 dönemlerinde, 2006- 2008 dönemlerinde ve 2016-2019 dönemlerinde Saymanlık görevlerinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır..

Nurali KELEŞ

Başkan Yardımcısı

1969 Sivas İmranlı doğumludur. Ankara Ayrancı Ticaret Lisesini bitirdi. Gazi Üniversitesi ÇMYO İşletme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. ÇDMG disiplin kurulu üyeliği, iki dönem Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi Denetim kurulu üyeliği ve 2009-2011 yılları arasında Genel Merkez Başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1999 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup mesleğini serbest olarak devam ettirmektedir. TÜRMOB'un eğiticilerin eğitimine katılmış olup; ASMMMO'nun Meslek İçi Eğitim Komisyonu üyeliğin de bulundu. ASMMMO 2016-2019 döneminde Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. KGK Bağımsız Denetçisi, TURMOB Üst birlik Delegesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

team1
team1

Naci ALKAN

Oda Sekreteri

1971 yılında Artvin de doğdu. Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu. 1998 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup mesleğini serbest olarak devam ettirmektedir. Ankara Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği derneğinde iki dönem Yönetim Kurulu üyeliği, bir dönem genel merkez genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008-2010 döneminde Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu üyeliği, 2010-2013 döneminde Yönetim Kurulu Oda Saymanı, 2013-2016 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Halen Oda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Oda Sekreterliği görevi devam etmektedir. Bir bağımsız denetim şirketinde sorumlu ortak baş denetçi olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Gülahmet DOĞRUYOL

Sayman

1974 Ardahan doğumludur. G.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Bölümünü bitirmiştir. 2000 yılından beri mesleki faaliyetini serbest olarak sürdürmektedir. 2010-2013 döneminde ASMMMO TESMER Komisyonunda görev yapmıştır. Halen ÇDMG Yürütme Kurulu Sekreterliği görevini yürütmektedir. İyi derece İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

team1
team1

Şule YAMAN

Üye

1978 Ankara doğumludur. Lise öğrenimini Antalya Gazi Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi İİBF Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 2007 yılından bu güne kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyet göstermektedir. 2013-2016 yılları arasında ASMMMO ‘da Kadın Meslektaş Sorunları komisyonunda aktif görev almıştır.Halen Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneğinde Kadın Kolları Komisyonu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Bülent KAPLAN

Üye

1974 KIRŞEHİR doğumludur. Aydınlıkevler Ticaret Lisesi mezunudur.2001 yılından beri Mesleki faaliyetini Siteler bölgesinde serbest olarak sürdürmektedir.2013-2016 döneminde ASMMMO Denetleme Kurulu üyeliği,2016-2019 döneminde ASMMMO Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür

team1
team1

Ahmet BABUŞCU

Üye

27.10.1959 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankarada tamamladı. Üniversiteden Ankara’da Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu’ndan 1981 yılında mezun oldu. 1983 Yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü’sünde Muhasebe Finansman Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. MEB tarafından 1989 yılında ABD Wisconsin Eyaletindeki Wisconsin Üniversitesi’ne 6 ay süre ile ABD’ye eğitim almak üzere gönderildi. İngilizce bilmektedir. Ayrıca Mesleki alanda yazılmış ve yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Türkiye Meslekte Birlik Platformu Yönetim Kurulu Üyesidir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneğimizin 07.10.2009 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği, 01.11.2010 tarihinden 05.11.2016 tarihine kadar; 3 Dönem Dernek Başkanlığına seçilerek, 6 yıl süre ile Meslekte Birlik Dernek Başkanlığı görevini yürüttü. 2016 yılı Mayıs ayında yapılan ASMMMO oda seçimlerinde Meslekte Birlik Grubundan seçime girerek, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi, halen ASMMMO Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. TÜRMOB delegesidir. Evli 3 çocuk babasıdır.

Mücahit ALTUNOK

Üye

Yozgat Sorgun doğumlu olup ,Ankara Ticaret Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Finansal Yönetim sertifikası sahibidir. 2013-2016 yılları arasında ASMMMO Disiplin kurulu üyeliği ve Türmob delegeliği yapmıştır. 2017 yılında ANMESDAY - Ankara Meslekte Dayanışma Grubunun kurucu başkanlığını yapmış ve halen ANMESDAY başkanıdır. 2019 seçimlerinde Ankara Meslekte Dayanışma Grubu oda başkan adayı olmuştur. Ayrıca; TDPV/Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Kurucu Mütevelli Üyesi ve Mali Danışmanlığı, GELARD, USTEK, SERÜVENDER, BEKİD, EDEP derneklerinde çeşitli görevleri devam etmektedir. 2009 yılından itibaren Balgat'ta faaliyetine serbest olarak devam etmektedir. Orta düzeyde ingilizce bilen Altunok evli ve iki çocuk babasıdır.

team1