Güncel

Genel Yazılar

GENEL YAZILAR

 

 Tarih

 

Konu

 

       
       

01.03.2017

·

Kredi Garanti Fonu İçin Verilecek Borcu Yoktur Yazıları

 

02.02.2017

·

5510 sayılı Kanunun 53 üncü Madde Uygulamasına Göre 4/a Kapsamında Sigortalılığı Sona Erenlerin, Program Aracılığı ile Otomatik 4/b Kapsamında Sigortalılığının Başlatılması

 
       

2016

       

19.12.2016

·

Ev Hizmetleri

 

14.12.2016

·

Tebligat Tarihi Girilmemiş (4/a) Borçlanma Kayıtları

 

19.12.2016

·

FETÖ/PDY

 

17.12.2016

·

15 Temmuz Şehit, Malul ve Gazilerinin Prim Borçlarının Terkini

 

18.11.2016

·

FETÖ/PDY Bağlantısı Nedeniyle Kapatılan İşyerleri

 

18.11.2016

·

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkı

 

17.11.2016

·

15 Temmuz Gazilerine İlişkin İşlemler ve Sağlanan Haklar

 

26.10.2016

·

Yurtdışı Borçlanmasında Vekaletname

 

06.09.2016

·

5510/4-b Kapsamındaki Sigortalıların Borçlanma Tutarlarının Tebliğine İlişkin İşlemlerde Yaşanan Tereddütler

 

06.09.2016

·

Vahidi Fiyatla Çalışanların Sigortalılığı

 

27.07.2016

·

667 sayılı KHK'da Öngörülen Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması ve Diğer Haklar

 

26.07.2016

·

Asgari İşçilik Tespit Komisyonu

 

22.07.2016

·

Yol ve Yemek Paraları

 

22.07.2016

·

Kömür ve Linyit Madenlerinde Çalışan Sigortalıların Ücretleri

 

11.07.2016

·

e-Borcu Yoktur Aktivasyonu

 

22.06.2016

·

Ruhsatlara İlişkin İdari Para Cezaları

 

10.06.2016

·

18 Yaşını Dolduran Hak Sahibi Çocuklardan Tahsis Talep Belgesi Alınmaması

 

06.06.2016

·

Hizmet Bildirme ve Birleştirme İşlemleri ve (4/a) Hizmet Borçlanma Programları

 

01.06.2016

·

Mali Tatil

 

04.05.2016

·

Bazı İşkollarında Asgari İşçilik Oranı

 

02.05.2016

·

Öğrenci Çocukların Öğrenim Bilgilerinin MEB ve YÖK'den Temini ile Tahsis Talep Belgelerinin Alınması

 

28.04.2016

·

Yurtdışı Borçlanmasında Vekaletname

 

07.04.2016

·

Erteleme

 

01.04.2016

·

(4/a) Sigortalı Tescil ve Hizmeti Hk.

 

01.04.2016

·

4/b Kapsamındaki İsteğe Bağlı Sigortalılar Tarafından Yapılan Ödemelerin Mahsubu

 

26.02.2016

·

Mezun Olan Öğrencilere Sağlık Hizmeti

 

13.02.2016

·

İhale Konusu İşlerden Kaynaklanan Kurum  Alacakları

 

21.01.2016

·

Alt İşveren Tescili (2011-83 sayılı e-posta)

 
       

2015

       

21.08.2015

·

Sahte, Şüpheli ve Kontrollü İşyerleri Hk

 

21.08.2015

·

5510 sayılı Kanunun 40 ncı Maddesi Kapsamında Sayılan İşler ve İşyerleri

 

21.08.2015

·

Veri Paylaşımı

 

21.08.2015

·

Bilgi İşlem Sisteminin Devre Dışı Kalması

 

10.08.2015

·

Tevkifata İstinaden Tescilde Esas Alınacak Tapu Kayıtları

 

31.07.2015

·

Öğrenci Çocuklara Sağlık Yardımı Yapılması İle Ölüm Gelir/Aylığı Bağlanması

 

24.07.2015

·

Genel Sağlık Sigortası Tescil İşlemleri

 

22.05.2015

·

 e-Sigorta Kullanıcı Kodu ve Şifre İşlemleri

 

22.05.2015

·

 Terkin İşlemleri

 

27.04.2015

·

 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

 

13.04.2015

·

 Süresi İçinde İşleme Alınamayan 6552 Yapılandırma Talepleri

 

25.03.2015

·

 4/b Sigortalılarının Fazla Ödeme İadesi

 

06.02.2015

·

Engelli Sigortalı Çalıştıran İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Teşviki

 

27.01.2015

·

 Gayrifaal Olan Şirketlerin SGDP Kesintisi

 

22.01.2015

·

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İle Okul Aile Birlikleri

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

08.05.2014

·

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

24.07.2012

·

Sanatçıların Sigortalılığı

 

16.03.2012

·

6283 Sayılı Kanun

 

29.02.2012

·

İdari Para Cezalarında Yapılacak İndirim

 

16.02.2012

·

Oda Kayıtları

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

20.12.2011

·

Türkiye’de Yaşayan Yabancı Uyruklu Vatandaşlar Hk.

 

20.12.2011

·

Afet Nedeniyle Primlerin Ertelenmesi

 

10.06.2011

·

Hekimlerce Düzenlenen Pos Fişleri

 

17.05.2011

·

Elli ve Üzeri Sigortalı Çalıştıran İşverenler

 

16.05.2011

·

2926 Sayılı Kanuna İlişkin Tescil

 

28.04.2011

·

5362 Sayılı Kanun Uygulaması

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

11.10.2010

·

Mali Sorumluluk Sigortası Ödemeleri

 

11.10.2010

·

Kredi Kartlarıyla Prim Tahsilatı

 

18.05.2010

·

E-Borcu Yoktur Aktivasyonları

 

13.04.2010

·

Hizmet Birleştirilmesi İşlemleri

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

14.07.2009

·

Devamlı Mahiyetteki İşyerlerinde Uzlaşma Uygulaması

 

19.06.2009

·

Maluliyet ile İş kazası ve Meslek Hastalıkları İncelemeleri

 

26.05.2009

·

Bulgaristan Yaşam Belgesi

 

24.04.2009

·

Gelir Vergisinden Muaf Kadın Sigortalılar

 

22.04.2009

·

Sigortalılığın Sona Erdirilmesi

 

05.01.2009

·

KOSGEB Tarafından Sağlanacak Destekten Yararlanmak Üzere Düzenlenecek Yazılar

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

18.12.2008

·

Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi

 

10.12.2008

·

İhale Konusu İşyerlerinin Borçları

 

27.11.2008

·

5510 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesinin (G) Bendine Tabi Sigortalılar

 

27.10.2008

·

İdari Para Cezası Hk.

 

13.10.2008

·

Hakediş Ödemelerinde Aranılacak Borcu Yoktur Yazıları

 

21.03.2008

·

Hizmet Birleştirme İşlemleri