Güncel

5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/ 46

 

5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ / 46

 

Tarih

 

23/10/2017

 

Sayı

 

KVK-46 / 2017-4 / Yatırım İndirimi - 33

 

   

 

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 46  

         

 

Konusu

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi

:

23/10/2017

Sayısı

:

KVK-46 / 2017-4 / Yatırım İndirimi - 33

İlgili olduğu maddeler

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

 

2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı  % 12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir.

 

Duyurulur.  

 

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı