Güncel

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan Düzenlemeler

                                            30.01.2019

Değerli üyemiz,

 

30.01.2019 tarih 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

-Gelir Vergisi Kanunu

-Belediye Gelirleri Kanunu

-Katma Değer Vergisi Kanunu

-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

-Kurumlar Vergisi Kanunu

ve diğer bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

 

7162 sayılı Kanunla; yukarıda yer alan Kanunlarda yapılan değişiklikler ve düzenlemelere ilişkin açıklamalara ekte yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

 

 

1  GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER