Güncel

Bakanlar Kurulu Kararı (2018/11750)

 

193 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi Kapsamında Esnaf Muafiyetinden Faydalananlara İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı Oranının Belirlenmesi, Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranının Yeniden Tespit Edilmesi ve 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında İlgili Mevzuat Gereğince Kayıt ve Tescili Silinerek, Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilen ya da Bir Daha Kullanılmamak Üzere Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden Özel Tüketim Vergisinin Terkin Edilecek Kısmının Belirlenmesi Hakkında  (2018/11750) Karar

 

Resmi Gazete Sayısı

30425

Resmi Gazete Tarihi

18.05.2018

 

Karar Sayısı : 2018/11750

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 11/5/2018 tarihli ve 61828 sayılı yazısı üzerine,  Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11750 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR