Güncel

Genelgeler

 

GENELGELER

 

Tarih

Sayı

 

Konu

 
         

14.12.2016

2016 - 29

—

6745 sayılı Kanun Gereğince 2012/2 sayılı Genelgede Değişiklik

 

24.11.2016

2016 - 28

—

İcra ve İflas Takiplerine Konu Kurum Alacaklarının Taksitlendirilmesi  

22.11.2016

2016 - 26

—

5510 Sayılı Kanunun 4/I-b Kapsamındaki Sigortalılar Hakkında Beş Puanlık Prim İndirimi Uygulaması  

08.11.2016

2016 - 25

—

2016-18 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler  

18.10.2016

2016 - 23

—

2886/4734 sayılı Kanun Kapsamı dışında "Özel"den "Özel"e Verilen İşlerde, Aynı İşyeri Dosyasından İşlem Yapılması  

04.10.2016

2016 - 22

—

6736 sayılı Kanun Kapsamında Prim ve İPC Borçlarına İlişkin Kapsamın Genişletilmesi  

29.09.2016

2016 - 21

—

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları  

01.09.2016

2016 - 20

—

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik  

22.08.2016

2016 - 18

—

Kurum Alacaklarının 6736 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması  

02.08.2016

2016 - 16

—

FETÖ/PDY Kapsamında Kapatılan İşyerleri  

23.06.2016

2016 - 13

—

KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri  

22.06.2016

2016 - 12

—

Altın Bedelleri  

17.05.2016

2016 - 09

—

60 (g) Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalılarının 25 Yaşından Önceki Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilmesi  

05.04.2016

2016 - 08

—

2013 / 30 Sayılı Genelge  

11.03.2016

2016 - 06

—

Lise/dengi Öğrenim ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası

 

10.02.2016

2016 - 04

—

Asgari Ücret Desteği  

01.02.2016

2016 - 03

—

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

05.01.2016

2016 - 01

—

4447 sayılı Kanunun Geçici 15 inci Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği  

15.12.2015

2015 - 27

—

Sağlık Hizmeti Sunucularının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında  

11.11.2015

2015 - 25

—

Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele  

17.09.2015

2015 - 23

—

Çalışma Gücü Kaybı ile Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri   

01.09.2015

2015 - 22

—

6645 sayılı Kanunda Yer Alan Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları  

03.07.2015

2015 - 19

—

2013/11 sayılı Genelge   

02.06.2015

2015 - 16

—

2011/13 sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik   

22.05.2015

2015 - 15

—

2014/28 sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik  

06.05.2015

2015 - 14

—

Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası  

30.04.2015

2015 - 13

—

4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması  

08.04.2015

2015 - 12

—

Devamlı İşyeri Sigortalıları İle Yapılan İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması  

06.04.2015

2015 - 11

—

2014/26 sayılı Genelgede GSS Süreleriyle İlgili Yapılan Değişiklikler  

18.03.2015

2015 - 10

—

Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri   

02.03.2015

2015 - 09

—

3201 sayılı Kanunun Uygulanması  

10.02.2015

2015 - 08

—

6552 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamındaki Kuruluşların Borçları

 

23.01.2015

2015 - 04

—

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

13.01.2015

2015 - 02

—

Yurtdışı Sahte Hizmet Belgeleri

 

05.01.2015

2015 - 01

—

2014/26 sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler

 
   

 

 

 

11.12.2014

2014 - 32

—

2013/11 sayılı Genelge

 

30.10.2014

2014 - 30

—

6552 sayılı Kanuna İlişkin Dava ve İcra Takibi Uygulamaları

 

28.10.2014

2014 - 29

—

6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

 

20.10.2014

2014 - 28

—

Geçersiz Sigortalılık Statüsünde Yatan Primlerin Geçerli Sigortalılık Statüsüne Aktarma İşlemleri

 

29.09.2014

2014 - 27

—

3201 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

 

25.09.2014

2014 - 26

—

Kurum Alacaklarının Geçici 60 ıncı Madde Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

 

03.09.2014

2014 - 25

—

2013/34 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

 

07.03.2014

2014 - 23

—

Şantiye Şeflerinin Sigortalılığı

 

25.07.2014

2014 - 22

—

Aylık Bağlandıktan Sonra Yurt Dışında Çalışanlar

 

25.07.2014

2014 - 20

—

Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri

 

09.06.2014

2014 - 19

—

3201 sayılı Kanun Uygulamaları

 

09.06.2014

2014 - 17

—

2012/41 sayılı Genelgede Değişiklik

 

10.06.2014

2014 - 16

—

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Vakalarının Soruşturulması Hakkında

 

14.05.2014

2014 - 15

—

5510 sayılı Kanunun 4-1/c Kapsamında Çalışanların “Emeklilik Belgesi” nin Düzenlenmesi Hakkındaki Açıklamalara İlişkin 24/03/2011 Tarihli ve 2011-32 sayılı Genelgede Yapılan Güncellemeler Hakkında

 

28.04.2014

2014 - 11

—

2013/39 sayılı Genelge

 

17.03.2014

2014 - 8

—

Emzirme Ödenekleri Hakkında

 

07.03.2014

2014 - 23

—

Şantiye Şeflerinin Sigortalılığı

 

28.02.2014

2014 - 5

—

2013/11 sayılı Genelge

 

15.01.2014

2014 - 1

—

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

 

 

 

 

 

10.12.2013

2013 - 41

—

2011 – 13 sayılı Genelge

 

28.11.2013

2013 - 39

—

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulamaları

 

13.11.2013

2013 - 37

—

Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri

 

09.10.2013

2013 - 35

—

Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı Bildirim

 

08.10.2013

2013 - 34

—

Maluliyet Tespiti İşlemleri

 

16.08.2013

2013 - 33

—

Mahsuplaşma Programı

 

23.07.2013

2013 - 31

—

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Soruşturması

 

22.07.2013

2013 - 30

—

6486 sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Primi Teşviki Düzenlemeleri

 

02.07.2013

2013 - 27

—

Tarımsal Kesinti Uygulaması

 

22.06.2013

2013 - 26

—

4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları

 

20.06.2013

2013 - 25

—

Tecil ve Taksitlendirme Yetkileri

 

08.04.2013

2013 - 20

—

6385 sayılı Kanun Uygulamaları, Emzirme Ödeneği ile Diğer uygulamalar

 

06.04.2013

2013 - 19

—

Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi

 

28.03.2018

2013 - 18

—

3201 sayılı Kanuna Gore Tahakkuk Ettirilen Borçların Yurt Dışından Ödenmesi

 

15.03.2013

2013 - 14

—

Doğal Afet Nedeniyle Ertelenen Borçların Tecil ve Taksitlendirilmesi

 

22.02.2013

2013 - 11

—

Sigortalılık işlemleri

 

22.02.2013

2013 - 10

—

Terör Olayları Nedeniyle Aylık Bağlanacak Kişilerin Sağlık Yardım

 

14.02.2013

2013 - 9

—

Bankalar ile İmzalanan Tahsil ve Ödeme Protokollerinin Revizyonu

 

11.02.2013

2013 - 8

—

SGDP Yapılandırma

 

23.01.2013

2013 - 4

—

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

 

 

 

 

 

28.12.2012

2012 - 40

—

Genel Sağlık Sigortası Bakımından Rücu ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması

 

26.11.2012

2012 - 38

—

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Hastalık Sigortası Hükümlerinin 4/1(b) ve 4/1(c) Yönünden Uygulanması

 

26.11.2012

2012 - 37

—

2012/30 sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik

 

25.09.2012

2012 - 32

—

2011/58 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

 

22.08.2012

2012 - 31

—

Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri

 

22.08.2012

2012 - 30

—

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

 

03.08.2012

2012 - 28

—

E-Ödenek Programı

 

01.08.2012

2012 - 27

—

Kurum Alacaklarının Terkini ve Zamanaşımı

 

28.06.2012

2012 - 25

—

Tamamlayıcı Veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları

 

28.06.2012

2012 - 24

—

2011/48 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

 

25.06.2012

2012 - 23

—

6111 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmış Alacaklara İlişkin Ödeme Planlarının İhyası

 

30.04.2012

2012 - 16

—

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik

 

10.04.2012

2012 - 13

—

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesi

 

13.02.2012

2012 - 6

—

2011/47 Nolu Genelge Revizyonu

 

07.02.2012

2012 - 5

—

Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri

 

24.01.2012

2012 - 3

—

Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

17.01.2012

2012 - 2

—

Yeşil Kart Devri ve Genel Sağlık Sigortası Tescil İşlemleri

 

 

 

 

 

 

08.06.2011

2011 - 47

—

Yol ve gündelik giderleri

 

08.06.2011

2011 - 46

—

Yurt dışı tedavi işlemleri

 

07.06.2011

2011 - 45

—

6111 sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri

 

31.05.2011

2011 - 43

—

Yabancı Uyrukluların Sigortalılıkları

 

27.05.2011

2011 - 42

—

Sağlık Hizmeti Sunucularının Denetim Usul ve Esasları

 

27.05.2011

2011 - 41

—

Rücu Davalarına Konu Alacakların Dava Açılmadan Tahsili

 

12.05.2011

2011 - 37

—

6111 sayılı Kanun Uyarınca Kurumumuz Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi İle Diğer Usul ve Esaslar

 

05.04.2011

2011 - 36

—

6111 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Sigortalama ve Borçlanmaya İlişkin İşlemler

 

24.03.2011

2011 - 32

—

Emeklilik Belgeleri, Emeklilik İkramiyesi

 

18.03.2011

2011 - 30

—

4/1- b Kapsamındakilerin Maaşlarında Yapılacak Kesintiler

 

18.03.2011

2011 - 29

—

Kurum Alacaklarının 6111 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

 

15.03.2011

2011 - 27

—

 Silikozis Hastaları İle İlgili İş ve İşlemler

 

25.02.2011

2011 - 21

—

2022 sayılı Kanuna Göre Yapılan İş ve İşlemler

 

04.02.2011

2011 - 13

—

İlişiksizlik Belgesi

 

19.01.2011

2011 - 10

—

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

19.01.2011

2011 - 09

—

Yurtdışı Sigortalılarının Malullük Aylıklarında İlk İşe Giriş Tarihlerinin Tespiti

 

 

 

 

 

 

08.12.2010

2010 - 129

—

 Almanya’daki Çocuk Yetiştirme Süreleri

 

01.11.2010

2010 - 119

—

Tecil Faizi İle Gecikme Zammı Oranları 

 

20.10.2010

2010 - 117

—

İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri

 

15.10.2010

2010 - 115

—

Yeni Kurulan Sosyal Güvenlik Merkezlerinde İşveren İşlemlerine Başlanılması

 

22.09.2010

2010 - 109

—

Kültür Yatırımları Ve Girişimlerinin Teşvikine İlişkin 5225 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemler

 

16.09.2010

2010 - 106

—

Hizmet Borçlanma İşlemleri 

 

13.09.2010

2010 - 103

—

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların Yurtdışında Çalışması, Ödenek Veya Yardım Alması 

 

31.08.2010

2010 - 100

—

Geçici 17 nci Madde Uygulaması Hk.

 

31.08.2010

2010 - 99

—

Tahsis Uygulamaları

 

06.08.2010

2010 - 94

—

2010 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları

 

06.08.2010

2010 - 93

—

2925 sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar

 

02.07.2010

2010 - 80

—

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların Yeniden Çalışması

 

29.06.2010

2010 - 77

—

Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılara İlişkin İşlemler

 

25.06.2010

2010 - 76

—

Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları İle Yapılan Veya Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Mallara İlişkin İhale Konusu İşlerde İlişiksizlik Belgesi

 

07.06.2010

2010 - 71

—

Alt İşverenlerin Borçları

 

25.05.2010

2010 - 68

—

Almanya’daki Çocuk Yetiştirme Süreleri

 

25.05.2010

2010 - 67

—

Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemler

 

25.05.2010

2010 - 66

—

İş Göremezlik Programları ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi

 

07.05.2010

2010 - 61

—

İlan Yoluyla Tebliğ ve Gayrimenkul Satış İlanı

 

07.05.2010

2010 - 60

—

Fazlaya İlişkin Hacizler

 

06.05.2010

2010 - 59

—

Hak ve Alacak Haczi Yapılmış Borçların Tecil ve Taksitlendirilmesi

 

09.04.2010

2010 - 50

—

5848 sayılı Kanun Gereği Borçları Yeniden Yapılandırılmış Olan Borçlular

 

30.03.2010

2010 - 42

—

İhale Konusu İşlere Ait İşyeri Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi

 

23.02.2010

2010 - 33

—

4447 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde ve 5084 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinde Yapılan Değişiklikler

 

27.01.2010

2010 - 15

—

PTT ile Yapılan Protokol ve Konutta Ödeme

 

20.01.2010

2010 - 12

—

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar

 

06.05.2010

2010 - 59

—

Hak ve Alacak Haczi Yapılmış Borçların Tecil ve Taksitlendirilmesi

 

 

 

 

 

 

23.12.2009

2009-155

—

Sıfır Gün ve Kazanç Bildirilen Sigortalıların Sağlık Yardımları

 

04.12.2009

2009-149

—

4447 sayılı Kanunun 50 nci Maddesinin Beşinci Fıkrasında Öngörülen Sigorta Primi Teşviki

 

03.12.2009

2009-147

—

Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranları

 

24.11.2009

2009-140

—

Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemlerinde Tereddüt Edilen Hususlar

 

19.11.2009

2009-139

—

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranlarının İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirimi

 

17.11.2009

2009-137

—

İş Kazalarında Kusur Oranlarının Tespiti

 

13.11.2009

2009-136

—

Dosya Düzeni

 

13.11.2009

2009-135

—

Bölge Sağlık Kurulları ve Maluliyet İşlemleri

 

13.11.2009

2009-134

—

Maluliyet, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları İle İlgili Sağlık Kurulu Raporları

 

30.10.2009

2009-129

—

Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar

 

14.10.2009

2009-123

—

Sözleşmelerinde Çalıştırılacak İşçi Sayısı Belli Olan İhale Konusu İşler

 

12.10.2009

2009-121

—

5838 sayılı Kanun Gereğince Belgelerin Birleştirilmesi

 

11.09.2009

2009-114

—

Tahsis İşlemlerinde Tereddütlü Konular

 

11.09.2009

2009-113

—

4447 sayılı Kanunun Geçici 9 Uncu Maddesinde Öngörülen İşveren Hissesi Sigorta Primi Tevsiki

 

11.09.2009

2009-112

—

İtibari Hizmet Süresi

 

10.07.2009

2009 - 94

—

e-Borcu Yoktur Aktivasyon İşlemleri

 

11.09.2009

2009 - 92

—

Bir Sigortalı Çalıştıran İşyerlerince Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle İlk ve Tekrar Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi

 

05.06.2009

2009 - 79

—

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması

 

22.05.2009

2009 - 73

—

Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar

 

15.05.2009

2009 - 70

—

Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

 

30.04.2009

2009 - 67

—

Maluliyet İşlemleri

 

16.04.2009

2009 - 62

—

Hak Ediş Ödemeleri Sırasında İşverenlerin Muaccel Borçlarının Olup Olmadığının İdarelerce Sorgulanması

 

14.04.2009

2009 - 61

—

506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesine Tabi Sandıklara İlişkin Teşvik Uygulamaları

 

06.04.2009

2009 - 55

—

Bankalar ile yapılan Protokoller

 

25.03.2009

2009 - 52

—

18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki

 

23.03.2009

2009 - 47

—

2925 sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların Primlerinin Tahsili

 

23.03.2009

2009 - 46

—

5084 sayılı Kanun Uygulamaları

 

06.03.2009

2009 - 41

—

Yurtdışı Tedavi İşlemleri

 

05.03.2009

2009 - 37

—

Sigortalılık İşlemleri

 

05.03.2009

2009 - 36

—

Tecil, Taksitlendirme Yetkileri İle Usul ve Esasları

 

05.03.2009

2009 - 35

—

Tevkifat Nedeniyle Hak Sahiplerinin Talebine İstinaden Tescil

 

17.02.2009

2009 - 28

—

Aylık Bağlama Sürelerinin Kısaltılması 

 

11.02.2009

2009 - 26

—

Ocak Ayı Gelir ve Aylık Artışları ile Sosyal  Güvenlik Destek Primi Uygulaması

 

09.02.2009

2009 - 25

—

Tarım Sigortası Primlerinin Tahakkuk ve Tahsili 

 

03.02.2009

2009 - 20

—

Tecil, Taksitlendirme Yetkileri İle Usul  ve  Esasları

 

28.01.2009

2009 - 17

—

Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi

 

16.01.2009

2009 - 13

—

İhalelere Katılmak Üzere Düzenlenecek Yazılar

 

16.01.2009

2009 - 12

—

5084 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Uygulanması

 

05.01.2009

2009 - 11

—

Emzirme Ödeneği

 

05.01.2009

2009  -  5

—

İsteğe bağlı sigortalılık işlemleri

 

05.01.2009

2009  -  3

—

Geçici İşgöremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç

 

05.01.2009

2009  -  2

—

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları

 

 

 

 

 

 

02.01.2009

2008-115

—

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesi

 

02.01.2009

2008-113

—

Meslek Hastalığı Tespiti İşlemleri 

 

26.12.2008

2008-111

—

Hizmet Borçlanması İşlemleri 

 

23.12.2008

2008-108

—

5510 sayılı Kanunun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Uygulamaları

 

15.12.2008

2008-106

—

Organize Sanayi ve Endüstri Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Tek Dosyada İşlem Görmesine İzin Verilmesi

 

18.11.2008

2008 - 97

—

Kayıt Dışı İstihdam

 

18.11.2008

2008 - 96

—

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümleri

 

13.11.2008

2008 - 93

—

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranının İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim 

 

14.10.2008

2008 - 87

—

Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları

 

13.10.2008

2008 - 86

—

Genel Sağlık Sigortası Uygulamalar

 

25.09.2008

2008 - 85

—

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

20.08.2008

2008 - 79

—

Sosyal Güvenlik Alacaklarının, 5510 sayılı Kanunun Geçici 25 İnci Maddesine Göre Peşin Veya Taksitle Ödenmesi

 

19.08.2008

2008 - 77

—

Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki

 

01.08.2008

2008 - 73

—

18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki

 

03.06.2008

2008 - 50

—

Sosyal Güvenlik Alacaklarının Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası/Peşin Veya Taksitle Ödenmesi