Güncel

HATIRLATMALAR - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanı Sistemine Geçiş 1 Ekim 2018

 Değerli üyemiz,

 

Bilindiği üzere;  “Muhtasar Beyanname” ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 18.02.2017 tarih 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

P Tebliğin geçici 2 nci maddesi hükmü gereğince tebliğin uygulanmasına Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler / işverenler için Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren,

P Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Sıra No.lu Tebliğin 3 üncü maddesi ile eklenen “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı geçici 4 üncü madde hükmü doğrultusunda Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler / işverenler için tebliğin uygulanmasına 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren,

başlandı.

P Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 4 Sıra No.lu Tebliğ ile diğer mükellefler / işverenler için (1 Temmuz 2018 olan)  uygulamanın başlangıç tarihi 1 Ekim 2018 olarak yeniden belirlendi.

 

Mükellefler / İşverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına  (Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı İlleri merkez ve ilçelerinde uygulama daha önce başladığından)  diğer illerin merkez ve ilçelerinde 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.

 

(Gelir İdaresi ile yapılan görüşmede; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesi uygulamasına, Ekim dönemine ilişkin olup Kasım ayında verilecek beyanname ile başlanacağı öğrenilmiştir.)

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) (2, 3 ve 4 Sıra No.lu tebliğlerle güncel) ektedir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)