Denetleme Kurulu


 Mustafa ORMAN (Başkan)

 

Çankırı İli Ilgaz İlçesi 1971 Doğumlu, Ankara Aydınlıkevler Ticaret Lisesini 1988 yılında, Önlisansı Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünü 1990 yılında, Lisansı ise Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünü 1994 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans Eğitimini 2014 Yılı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi UFRS VE DENETİM alanı mezunu.

01.12.1994 tarihinde başladığım Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğimi halen sürdürmekte. 2013 Yılında Bağımsız Denetçi ruhsatını aldı.

245. Dönem Jandarma Komanda Asteğmen olarak Hakkari Dağlıca- Yeşiltaş bölgesinde 1995 yılında  vatani görevimi yerine getirdi. ASMMMO Komisyonlarında görevler aldı. Halen Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Saymanlığını yapmakta.

Evli ve 2 Çocuk Babasıyım, Orta derecede İngilizce bilmektedir. 

 

 


 Erdoğan ERTÜRK (Üye)

 

 

1958 Malatya doğumludur. G.Ü. İİBF bitirmiştir. 1987-1997 yılları arasında Hürriyet Gazetesinde Ankara bölge muhasebe müdürlüğü yapmıştır. 1997 den beri mesleki faaliyetini serbest olarak sürdürmektedir. 2000 yıllarından beri ASMMMO'da Basın Danışmanlığı ve Basın Komisyonu Başkanlığı görevleri yapmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.


 Sebahattin GÜL (Üye)

 

14.06.1977 Ankara'da doğdu. Aydınlıevler Ticaret Meslek Lisesi ardından, 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi – İşletme Fakültesi- Muhasebe Finansman bölümünden mezun oldu.

1994 yılından beri mesleğin içinde olup, çeşitli özel işyerlerinde ve özel şirketlerde üst düzey yöneticilikler yaptı.Halen özel şirketlere İdari işler, Muhasebe ve Finans danışmanlığının yanısıra halen serbest olarak çalışmakta.

Çeşitli sektörel dergilerde vergi konularında makaleleri bulunmaktadır. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında (ASMMMO) değişik dönemlerde ve birçok değişik komisyonlarında aktif bir şekilde görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası