Güncel

Mesleki Yeterlilik Belgesi Hakkında

Değerli Üyemiz,
6645 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6645 sayılı Kanun’la,  5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na  eklenen ek madde ile  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen  mesleklerde çalıştırılan işçiler “MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ” olmadan  01.01.2017 tarihinden itibaren  işyerlerinde çalıştırılamayacaklardır.”

Konu ile ilgili açılayıcı yazı ekte olup bilgilerinize sunar, kolaylıklar dilerim. 30.12.2016

Saygılarımla,

ALİ ŞAHİN
BAŞKAN


Yazıyı İndir