Tarih Sayı Başlık
23.02.2023 2023/03 Prefabrik Yapı ile Konteynerlerin, 31.12.2023 Tarihine Kadar Tesliminde KDV Oranı % 1 Olarak Uygulanacak
14.02.2023 2023/02 Prefabrik Yapı ile Konteynerlerin Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Kullanılmak Üzere Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı
18.01.2023 2023/01 Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler İçin Vergi Dairesine Bildirimde Bulunmasına Gerek Olmayanlar
23.04.2022 2022/07 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
17.04.2022 2022/06 7394 sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler
29.03.2022 2022/05 KDV Oranı Değişen Mal ve Hizmetler
01.03.2022 2022/04 Mesken ve Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrikte KDV İndirimi
14.02.2022 2022/03 Temel Gıda Ürünlerinde KDV Oranı Değişikliği
29.01.2022 2022/02 7352 sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler
24.01.2022 2022/01 535 Sıra No.lu Tebliğ ile 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
25.12.2021 2021/18 7349 sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler
28.10.2021 2021/17 7338 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler
27.08.2021 2021/16 7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri İle İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı
30.07.2021 2021/15 KDV Oranı İndirimi ile Kira Ödemelerinde % 10 Olarak Uygulanan Stopaj Oranı Uygulama Süresi
22.06.2021 2021/14 Konaklama Tesislerinde Verilen Geceleme Hizmetlerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi
04.06.2021 2021/13 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
02.06.2021 2021/12 KDV Oranı İndirimi ile Kira Ödemelerinde Stopaj İndirimi Uygulama Süresi
02.05.2021 2021/11 İşten Çıkarma Yasağı Süresi Uzatıldı
02.05.2021 2021/10 7318 sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler
02.05.2021 2021/09 Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı Uygulamasında Süre Uzatımı
24.04.2021 2021/08 7316 sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler
23.04.2021 2021/07 Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı
19.04.2021 2021/06 SGK Borcu Yapılandırılmasında Peşin Ödeme Hükümlerinden Yararlanma İmkânı
11.03.2021 2021/05 Uzaktan Çalışma Usul ve Esasları
09.03.2021 2021/04 İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresi
24.02.2021 2021/03 İlave 6 Puanlık Prim Teşviki Uygulama Süresi Uzatıldı
19.02.2021 2021/02 Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı
17.02.2021 2021/01 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler