Yücel ULUSOYLU
Yücel ULUSOYLU
Başkan

1974 Çorum doğumludur. Lise öğrenimi; Ankara Ticaret Lisesi, Yüksek öğrenimini; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, Yüksek Lisansını; Atılım Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi konusunda tamamlamıştır. 2003 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyetini sürdürmektedir. 2015-2018 Yıllarında Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi Başkanlığı yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Kayhan SURAT
Başkan Yardımcısı
Kayhan SURAT

1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. TED Zonguldak Koleji ve Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümnden mezun oldu. ASMMMO mesleki denetim ve spor komisyonlarında görev aldı. Çeşitli dernek ve vakıf yöneticiliği ile TED Zonguldak mezunlar derneği üyeliği bulunmaktadır. TÜRMOB bağımsız dene­ tim eğitmenliği yapmakta ve 2006 yılından beri mesleki faaliyetini serbest olarak sürdürmektedir. 2016 ' dan bu yana ASMMMO Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mustafa ORMAN
Üye
Mustafa ORMAN

Çankırı İli Ilgaz İlçesi Nufusuna kayıtlıdır. 21.11.1971 tarihinde Ilgaz'da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Yuvasaray Köyünde 1982 yılında, Ortaokulu Ankara Mehmet Akif Ortaokulunda 1985 yılında, Liseyi Ankara Aydınlıkevler Ticaret Lisesinde 1988 yılında , Önlisansı Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünde 1990 yılında, Lisansı ise Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünden 1994 yılında bitirmiştir. 2014 Yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi UFRS VE DENETİM alanında Yüksek Lisans mezunudur. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 2016-2019 Denetle Kurulu Başkanlığı Yapmıştır. Ankara Meslekte Birlik Derneği 2016-2019 dönemi Haysiyet Kurulu Üyeliği yapmıştır. 01.12.1994 tarihinde başlayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini halen sürdürmektedir. 2013 Yılında Kamu Gözetimi Kurumundan Bağımsız Denetçi ruhsatı almıştır. Evli ve 2 Çocuk Babasıdır. Askerliğini 245. Dönem Olarak Hakkari Yüksekova'da Jandarma Komando Asteğmen Olarak 1996 yılında tamamlamıştır. 2007 Yılından bugüne ÇANKIRI DERNEKLER FEDERASYONU Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ilgaz Dernekler Federasyonu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Fatih ÇALIK
Üye
Fatih ÇALIK

1976 Ankara doğumlu olup Gümüşhane’lidir. Anadolu üniversitesi işletme bölümü lisans mezunudur. 2005 yılından bu yana serbest büro faaliyetini SMMM olarak sürdürmektedir. 2013 yılında ASMMMO Yönetim Kurulu adayı olmuştur. 2016-2019 dönemi Disiplin Kurulu Üyeliği yapmıştır. TÜRMOB Delegesi ve ASMMM Oda Meclis üyesidir. Evli ve Üç çocuk babası olup orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Şükrü ÖZÇETİN
Üye
Şükrü ÖZÇETİN

1961 Çorum, doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümü mezunudur. Mesleki çalışmalarına 1986 yılında Muhasebe Bürosunda başladı.1994 yılından itibaren ASMMMO üyesidir. Turizm, İnşaat ve İmalat olmak üzere farklı sektörlerde Muhasebe ve Mali İşler yöneticiliği yaptı. Aynı zamanda KGK Bağımsız Denetçidir. MMMBD üyesi de olup, ASMMMO bünyesinde çeşitli komisyonlarda görevler aldı. Son olarak da 2016-2019 döneminde ise Kamu ve Özel Kesimde Çalışanlar Komisyon başkanlığı yaptı. Farklı dönemlerde birçok defa TÜRMOB üst birlik delegeliği yaptı. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.