%50 Aidat Yatırma İçin Yapılacak İşlemler

%50 Aidat Formu'nu aşağıdaki formlar bölümünden indirebilirlersiniz.
Formlar

SM/SMMM Üyelik (Ruhsat) Başvuru İşlemleri

TÜRMOB Sınav Sonuç Tebligatı (https://belge.tesmer.org.tr adresinden alınabilir)
TÜRMOB Ödendi Dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya ebirlik.turmob.org.tr Adresinde Yatırılabilir)
Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine Yatırılacak 1.272,70 TL Makbuzu ve Vergi Tahsil Alındısı (SMMM Ruhsat Harcı Vergi Türü Kodu : 9229, Kamu Bankalarına da Yatırılabilir)
7 Adet Biyometrik Fotoğraf
Resmi Kurum’a verilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet çıktısı da kabul edilmektedir. Sabıka kaydı olanlardan mahkeme kararı örneği)
Diploma Fotokopisi (e-devlet diploma bilgileri çıktısı ile birlikte diploma fotokopisi)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)
İkametgah (e-devlet)
Sigortalı Çalışanlardan SGK İşe Giriş Bildirgesi
Çalışmayanlardan; SGK, BAĞ-KUR ve Vergi Dairesinden Kaydı Olmadığına Dair Yazı
Oda Kayıt Ücreti 845,00 TL'dir. 2021 Maktu Aidat Ücreti 565,00 TL'dir. (Oda veznesine aynı gün ödemeniz gerekmektedir)

Adres Değişikliği

Adres Değişikliği Dilekçesi
Yoklama Tutanağı Fotokopisi (Serbest Çalışan Üyeler İçin)
Serbest Büro Faaliyetinde Bulunanların Büro Tescil Belgesi İadesi (eski büro tescil belgesi kayıpsa kayıp ilanı) ile Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Serbest Çalışanlar Kütüğüne Kayıt İşlemleri

Bilgi Güncelleme Formu
Vergi Dairesi Açılış Yoklama Tutanağı Fotokopisi
Vergi Levhası Fotokopisi
Daha Önce Sigortalı Çalışma Durumu Varsa SGK İşten Ayrılış Bildirgesi Fotokopisi
Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu
Kaşe Başvuru Formu

Serbest Çalışanlar Kütüğünden Kayıt Sildirme İşlemleri

Bilgi Güncelleme Formu
Vergi Dairesi Terk Tutanağı Fotokopisi
Büro Tescil Belgesi İadesi
Kaşe İade Tutanağı

Bağımlı Çalışanlar Kütüğüne Kayıt İşlemleri

Bilgi Güncelleme Formu
SGK İşe Giriş Bildirgesi Fotokopisi
Kaşe Başvuru Formu (İmza Yetkili Çalışacak Üyeler İçin)

Bağımlı Çalışanlar Kütüğünden Kayıt Sildirme İşlemleri

Bilgi Güncelleme Formu
SGK İşten Ayrılış Bildirgesi Fotokopisi

Unvan Değişikliğinde

TÜRMOB Sınav Sonuç Tebligatı (TEOS Çıktısı)
TÜRMOB Ödendi Dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya ebirlik.turmob.org.tr Adresinde Yatırılabilir)
Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine Yatırılacak 1.272,70 TL Makbuzu ve Vergi Tahsil Alındısı (SMMM Ruhsat Harcı Vergi Türü Kodu : 9229, Kamu Bankalarına da Yatırılabilir)
7 Adet Biyometrik Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)
Diploma Fotokopisi
SM Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
SM Kaşe Aslı (varsa) Kaşe İade Tutanağı
Büro Tescil Belgesi Aslı (varsa)
Oda’ya olan aidat borçlarının ödenmesi

Nüfus Bilgileri Değişikliğinde

105,00 TL Ruhsat Değişiklik Ücreti ve 70,00 TL Kimlik Değişiklik Ücreti Banka Dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya ebirlik.turmob.org.tr Adresinde Yatırılabilir)
5 Adet Biyometrik Fotoğraf
Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)
Nüfus Bilgileri Değişikliğine İlişkin Evrak Fotokopisi (Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı)

Yenileme (Kayıp, Yıpranma ve İstek Üzerine)

105,00 TL Ruhsat Değişiklik Ücreti ve 70,00 TL Kimlik Değişiklik Ücreti Banka Dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Küçükevler Şubesi 678021 Numaralı Hesabına veya ebirlik.turmob.org.tr Adresinde Yatırılabilir)
5 Adet Biyometrik Fotoğraf
Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet)
Nüfus Bilgileri Değişikliğine İlişkin Evrak Fotokopisi (Evlilik Cüzdanı, Mahkeme Kararı)

İlk Başvuruda

Kaşe Başvuru Formu
396,00 TL Kaşe ücreti dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Ankara Küçükevler Şubesi 4211 0723472 Numaralı Hesabına veya ebirlik.turmob.org.tr Adresinde Yatırılabilir)

Yenileme İşlemlerinde

Kaşe Başvuru Formu
396,00 TL Kaşe ücreti dekontu (TÜRMOB’un İşbankası Ankara Küçükevler Şubesi 4211 0723472 Numaralı Hesabına veya ebirlik.turmob.org.tr Adresinde Yatırılabilir)
Kaşe Teslim Tutanağı
Kayıpsa Kayıp İlanı Gazete Aslı

Kuruluş Kayıt İşlemleri

Ortaklık / Şirket Kuruluş Dilekçesi (Ortaklarca İmzalı)
Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
Ortakların Ruhsat Fotokopileri
Vergi Levhası Fotokopisi
Yoklama Fişi Fotokopisi
Kuruluş Ana Sözleşme Örneği
İmza Sirküleri Örneği
Büro Tescil Belgesi Başvuru Formu
Ortakların Oda’ya Olan Aidat Borçlarının Ödenmesi
Şirket Giriş Aidatı 845,00 TL (Oda Veznesine Yatırılacak)

Amaç-Konu, Unvan Değişikliği İşlemleri

Amaç-Konu, Unvan Değişikliği Dilekçesi (Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulu Başkanı İmzalı)
Değişikliğe İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi

Pay Devri İşlemleri

Pay Devri Dilekçesi (Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulu Başkanı İmzalı)
Pay Devrine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
Devralan Meslek Mensuplarının Ruhsat Fotokopileri
Anonim Şirketler İçin Pay Devri Karar Defteri Onaylı Fotokopisi

Ortaklık Bürosu Kapanış İşlemleri

Ortaklık Kapanış Dilekçesi (Ortaklarca İmzalı)
Vergi Dairesi Kapanış Yoklama Tutanağı Fotokopisi
Ortakların Çalışma Şekillerini Gösterir Dilekçeleri

Şirket Tasfiyeye Giriş ve Tasfiyenin Tamamlanması İşlemleri

Şirket Tasfiye Dilekçesi (Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulu Başkanı İmzalı)
Tasfiyeye Giriş Ticaret Sicil Gazetesi Aslı
Tasfiyenin Tamamlanmasına İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Aslı

Nakil İçin Yapılacak İşlemler

Nakil Dilekçesi
İkametgah
Ruhsat Fotokopisi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten alınan)
422,50 TL Nakil Giriş Aidatı (Oda Veznesine Yatırılacak)

İstifa Durumunda

Üyelik İptal Dilekçesi
Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
Kaşe ve Kaşe İade Tutanağı
Çalışanlar Listesine (Kütüğüne) Kayıtlı ise Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı Fotokopisi ve Büro Tescil Belgesi Aslı
Oda’ya Olan Aidat Borçlarının Ödenmesi

Vefat Durumunda

Üyelik İptal Dilekçesi (Varislerce İmzalanan)
Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
Ölüm Belgesi Fotokopisi
Kaşe ve Kaşe İade Tutanağı
Çalışanlar Listesine (Kütüğüne) Kayıtlı ise Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı Fotokopisi ve Büro Tescil Belgesi Aslı

YMM Olunması Durumunda

Üyelik İptal Dilekçesi (YMM)
Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
YMM Olur Yazısı Fotokopisi
Kaşe ve Kaşe İade Tutanağı
Oda’ya Olan Aidat Borçlarının Ödenmesi

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası Durumunda

Faaliyetten AlıKoyma Dilekçesi
Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
Kaşe ve Kaşe İade Tutanağı
Elinde Bulunan İşlerin Devredildiğine Dair Devir Teslim Tutanağı

Meslekten Çıkarma Cezası Durumunda

Meslekten Çıkarma Dilekçesi
Ruhsat ve Üye Kimliği Aslı
Kaşe ve Kaşe İade Tutanağı
Çalışanlar Listesine (Kütüğüne) Kayıtlı ise Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı Fotokopisi ve Büro Tescil Belgesi Aslı
Elinde Bulunan İşlerin Devredildiğine Dair Devir Teslim Tutanağı