Genelgeler

news-details

GENELGELER

  

 

 Tarih

Sayı

 

Konu

 

         

18.09.2018

2018 - 32

·

2012/27 sayılı Genelgede Değişiklik  

04.09.2018

2018 - 31

·

2011/53 sayılı Genelgeye 6183 sayılı Kanunun 74/A maddesi İle İlgili Hususların Eklenmesi  

29.07.2018

2018 - 28

·

Genç Girişimci Teşvik Uygulaması

 

19.07.2018

2018 - 27

·

Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri

 

27.06.2018

2018 - 24

·

Rücu Alacaklarının 7143 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması

 

22.06.2018

2018 - 23

·

5510 sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

 

22.06.2018

2018 - 22

·

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesinde Yer Alan  Prim  Desteği

 

20.06.2018

2018 - 21

·

4447 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

 

20.06.2018

2018 - 20

·

Asgari Ücret Desteği

 

06.06.2018

2018 - 19

·

7143 sayılı Kanun Uyarınca Kurum Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

 

01.06.2018

2018 - 18

·

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi

 

29.05.2018

2018 - 17

·

Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma

 

29.03.2018

2018 - 12

·

Kamu Kurumu İşverenleri

 

16.03.2018

2018 - 11

·

Otomatik İşyeri Tescili

 

01.03.2018

2018 - 09

·

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri

 

30.01.2018

2018 - 06

·

Sahte, kontrollü ve Şüpheli İşyerleri ile İlgili Yapılacak İşlemler

 

29.01.2018

2018 - 05

·

Kadroya geçirilecek Alt İşveren İşçileri

 

25.01.2018

2018 - 04

·

2015/25 sayılı Genelgede Değişiklik

 

24.01.2018

2018 - 03

·

2008-88, 2009-62 ve 2011-13 sayılı Genelgelerde Değişiklik

 

17.01.2018

2018 - 02

·

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 
         

2017

         

29.12.2017

2017 - 32

·

Süresi İçinde Yapılmayan Tarım Tescilleri

 

27.12.2017

2017 - 30

·

2011/53 sayılı Genelgenin Tebliğ İşlemleri ve Süreler ile İlgili Bölümlerinde Değişik Yapılması

 

07.09.2017

2017 - 26

·

Genel Sağlık Sigortası Sağlık Aktivasyon İşlemleri

 

11.07.2017

2017 - 25

·

Yersiz Ödemelerin Tahsili

 

06.07.2017

2017 - 24

·

4447 sayılı Kanunun Geçici 17 inci maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama

 

07.06.2017

2017 - 21

·

Kurum Alacaklarının 7020 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması

 

28.04.2017

2017 - 19

·

2015/25 sayılı Genelgede Değişiklik

 

11.04.2017

2017 - 18

·

Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama

 

04.04.2017

2017 - 17

·

 2017/10 Sayılı Genelgede Değişiklik 

 

04.04.2017

2017 - 16

·

6824 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler 

 

16.03.2017

2017 - 12

·

Fatura Bedellerinin Ödenmesi Genelgesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge

 

13.03.2017

2017 - 11

·

2016/21 sayılı Genelgede Değişiklik

 

01.03.2017

2017 - 10

·

4447 sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği

 

27.02.2017

2017 - 09

·

Asgari Ücret Desteği

 

07.02.2017

2017 - 07

·

Sigorta Primlerinin Ertelenmesi

 

07.02.2017

2017 - 06

·

6770/26 maddesi ile 6736 sayılı Kanuna Eklenen Geçici 2 nci Madde Kapsamında Yapılan Yeni Uygulamalar

 

31.01.2017

2017 – 05

·

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

10.01.2017

2017 - 01

·

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

 
         

2016

         

14.12.2016

2016 - 29

·

6745 sayılı Kanun Gereğince 2012/2 sayılı Genelgede Değişiklik

 

 

24.11.2016

2016 - 28

·

İcra ve İflas Takiplerine Konu Kurum Alacaklarının Taksitlendirilmesi

 

 

22.11.2016

2016 - 26

·

5510 Sayılı Kanunun 4/I-b Kapsamındaki Sigortalılar Hakkında Beş Puanlık Prim İndirimi Uygulaması 

 

08.11.2016

2016 - 25

·

2016-18 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler

 

 

18.10.2016

2016 - 23

·

2886/4734 sayılı Kanun Kapsamı dışında "Özel"den "Özel"e Verilen İşlerde, Aynı İşyeri Dosyasından İşlem Yapılması 

 

04.10.2016

2016 - 22

·

6736 sayılı Kanun Kapsamında Prim ve İPC Borçlarına İlişkin Kapsamın Genişletilmesi

 

29.09.2016

2016 - 21

·

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları

 

01.09.2016

2016 - 20

·

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

 

22.08.2016

2016 - 18

·

Kurum Alacaklarının 6736 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması

 

02.08.2016

2016 - 16

·

FETÖ/PDY Kapsamında Kapatılan İşyerleri

 

23.06.2016

2016 - 13

·

KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri

 

22.06.2016

2016 - 12

·

Altın Bedelleri

 

17.05.2016

2016 - 09

·

60 (g) Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalılarının 25 Yaşından Önceki Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilmesi

 

05.04.2016

2016 - 08

·

2013 / 30 Sayılı Genelge

 

11.03.2016

2016 - 06

·

Lise/dengi Öğrenim ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası

 

10.02.2016

2016 - 04

·

Asgari Ücret Desteği

 

01.02.2016

2016 - 03

·

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

05.01.2016

2016 - 01

·

4447 sayılı Kanunun Geçici 15 inci Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği

 

         

2015

         

30.12.2015

2015 - 28

·

2014/28 sayılı Genelge

 

15.12.2015

2015 - 27

·

Sağlık Hizmeti Sunucularının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında

 

11.11.2015

2015 - 25

·

Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele

 

17.09.2015

2015 - 23

·

Çalışma Gücü Kaybı ile Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri 

 

01.09.2015

2015 - 22

·

6645 sayılı Kanunda Yer Alan Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları

 

03.07.2015

2015 - 19

·

2013/11 sayılı Genelge 

 

02.06.2015

2015 - 16

·

2011/13 sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik 

 

22.05.2015

2015 - 15

·

2014/28 sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik

 

06.05.2015

2015 - 14

·

Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası

 

30.04.2015

2015 - 13

·

4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

 

08.04.2015

2015 - 12

·

Devamlı İşyeri Sigortalıları İle Yapılan İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması

 

06.04.2015

2015 - 11

·

2014/26 sayılı Genelgede GSS Süreleriyle İlgili Yapılan Değişiklikler

 

18.03.2015

2015 - 10

·

Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri 

 

02.03.2015

2015 - 09

·

3201 sayılı Kanunun Uygulanması

 

10.02.2015

2015 - 08

·

6552 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamındaki Kuruluşların Borçları

 

23.01.2015

2015 - 04

·

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

13.01.2015

2015 - 02

·

Yurtdışı Sahte Hizmet Belgeleri

 

05.01.2015

2015 - 01

·

2014/26 sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler

 

         

2014

         

11.12.2014

2014 - 32

·

2013/11 sayılı Genelge

 

30.10.2014

2014 - 30

·

6552 sayılı Kanuna İlişkin Dava ve İcra Takibi Uygulamaları

 

28.10.2014

2014 - 29

·

6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

 

20.10.2014

2014 - 28

·

Geçersiz Sigortalılık Statüsünde Yatan Primlerin Geçerli Sigortalılık Statüsüne Aktarma İşlemleri

 

29.09.2014

2014 - 27

·

3201 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

 

25.09.2014

2014 - 26

·

Kurum Alacaklarının Geçici 60 ıncı Madde Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

 

03.09.2014

2014 - 25

·

2013/34 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

 

07.03.2014

2014 - 23

·

Şantiye Şeflerinin Sigortalılığı

 

25.07.2014

2014 - 22

·

Aylık Bağlandıktan Sonra Yurt Dışında Çalışanlar

 

25.07.2014

2014 - 20

·

Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri

 

09.06.2014

2014 - 19

·

3201 sayılı Kanun Uygulamaları

 

09.06.2014

2014 - 17

·

2012/41 sayılı Genelgede Değişiklik

 

10.06.2014

2014 - 16

·

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Vakalarının Soruşturulması Hakkında

 

14.05.2014

2014 - 15

·

5510 sayılı Kanunun 4-1/c Kapsamında Çalışanların “Emeklilik Belgesi” nin Düzenlenmesi Hakkındaki Açıklamalara İlişkin 24/03/2011 Tarihli ve 2011-32 sayılı Genelgede Yapılan Güncellemeler Hakkında

 

28.04.2014

2014 - 11

·

2013/39 sayılı Genelge

 

17.03.2014

2014 - 08

·

Emzirme Ödenekleri Hakkında

 

07.03.2014

2014 - 23

·

Şantiye Şeflerinin Sigortalılığı

 

28.02.2014

2014 - 05

·

2013/11 sayılı Genelge

 

15.01.2014

2014 - 01

·

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

         

2013

         

10.12.2013

2013 - 41

·

2011 – 13 sayılı Genelge

 

28.11.2013

2013 - 39

·

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulamaları

 

13.11.2013

2013 - 37

·

Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri

 

09.10.2013

2013 - 35

·

Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı Bildirim

 

08.10.2013

2013 - 34

·

Maluliyet Tespiti İşlemleri

 

16.08.2013

2013 - 33

·

Mahsuplaşma Programı

 

23.07.2013

2013 - 31

·

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Soruşturması

 

22.07.2013

2013 - 30

·

6486 sayılı Kanunda Öngörülen Sigorta Primi Teşviki Düzenlemeleri

 

02.07.2013

2013 - 27

·

Tarımsal Kesinti Uygulaması

 

22.06.2013

2013 - 26

·

4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları

 

20.06.2013

2013 - 25

·

Tecil ve Taksitlendirme Yetkileri

 

08.04.2013

2013 - 20

·

6385 sayılı Kanun Uygulamaları, Emzirme Ödeneği ile Diğer uygulamalar

 

06.04.2013

2013 - 19

·

Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi

 

28.03.2018

2013 - 18

·

3201 sayılı Kanuna Gore Tahakkuk Ettirilen Borçların Yurt Dışından Ödenmesi

 

15.03.2013

2013 - 14

·

Doğal Afet Nedeniyle Ertelenen Borçların Tecil ve Taksitlendirilmesi

 

22.02.2013

2013 - 11

·

Sigortalılık işlemleri

 

22.02.2013

2013 - 10

·

Terör Olayları Nedeniyle Aylık Bağlanacak Kişilerin Sağlık Yardım

 

14.02.2013

2013 - 09

·

Bankalar ile İmzalanan Tahsil ve Ödeme Protokollerinin Revizyonu

 

11.02.2013

2013 - 08

·

SGDP Yapılandırma

 

23.01.2013

2013 - 04

·

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

         

2012

         

28.12.2012

2012 - 40

·

Genel Sağlık Sigortası Bakımından Rücu ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması

 

26.11.2012

2012 - 38

·

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Hastalık Sigortası Hükümlerinin 4/1(b) ve 4/1(c) Yönünden Uygulanması

 

26.11.2012

2012 - 37

·

2012/30 sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik

 

25.09.2012

2012 - 32

·

2011/58 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

 

22.08.2012

2012 - 31

·

Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri

 

22.08.2012

2012 - 30

·

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

 

03.08.2012

2012 - 28

·

E-Ödenek Programı

 

01.08.2012

2012 - 27

·

Kurum Alacaklarının Terkini ve Zamanaşımı

 

28.06.2012

2012 - 25

·

Tamamlayıcı Veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları

 

28.06.2012

2012 - 24

·

2011/48 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

 

25.06.2012

2012 - 23

·

6111 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmış Alacaklara İlişkin Ödeme Planlarının İhyası

 

30.04.2012

2012 - 16

·

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik

 

10.04.2012

2012 - 13

·

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesi

 

13.02.2012

2012 - 06

·

2011/47 Nolu Genelge Revizyonu

 

07.02.2012

2012 - 05

·

Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri

 

24.01.2012

2012 - 03

·

Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

17.01.2012

2012 - 02

·

Yeşil Kart Devri ve Genel Sağlık Sigortası Tescil İşlemleri

 

         

2011

         

08.06.2011

2011 - 47

·

Yol ve gündelik giderleri

 

08.06.2011

2011 - 46

·

Yurt dışı tedavi işlemleri

 

07.06.2011

2011 - 45

·

6111 sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri

 

31.05.2011

2011 - 43

·

Yabancı Uyrukluların Sigortalılıkları

 

27.05.2011

2011 - 42

·

Sağlık Hizmeti Sunucularının Denetim Usul ve Esasları

 

27.05.2011

2011 - 41

·

Rücu Davalarına Konu Alacakların Dava Açılmadan Tahsili

 

12.05.2011

2011 - 37

·

6111 sayılı Kanun Uyarınca Kurumumuz Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresi İle Diğer Usul ve Esaslar

 

05.04.2011

2011 - 36

·

6111 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Sigortalama ve Borçlanmaya İlişkin İşlemler

 

24.03.2011

2011 - 32

·

Emeklilik Belgeleri, Emeklilik İkramiyesi

 

18.03.2011

2011 - 30

·

4/1- b Kapsamındakilerin Maaşlarında Yapılacak Kesintiler

 

18.03.2011

2011 - 29

·

Kurum Alacaklarının 6111 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

 

15.03.2011

2011 - 27

·

 Silikozis Hastaları İle İlgili İş ve İşlemler

 

25.02.2011

2011 - 21

·

2022 sayılı Kanuna Göre Yapılan İş ve İşlemler

 

04.02.2011

2011 - 13

·

İlişiksizlik Belgesi

 

19.01.2011

2011 - 10

·

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

19.01.2011

2011 - 09

·

Yurtdışı Sigortalılarının Malullük Aylıklarında İlk İşe Giriş Tarihlerinin Tespiti

 

         

2010

         

08.12.2010

2010 - 129

·

 Almanya’daki Çocuk Yetiştirme Süreleri

 

01.11.2010

2010 - 119

·

Tecil Faizi İle Gecikme Zammı Oranları 

 

20.10.2010

2010 - 117

·

İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri

 

15.10.2010

2010 - 115

·

Yeni Kurulan Sosyal Güvenlik Merkezlerinde İşveren İşlemlerine Başlanılması

 

22.09.2010

2010 - 109

·

Kültür Yatırımları Ve Girişimlerinin Teşvikine İlişkin 5225 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemler

 

16.09.2010

2010 - 106

·

Hizmet Borçlanma İşlemleri 

 

13.09.2010

2010 - 103

·

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların Yurtdışında Çalışması, Ödenek Veya Yardım Alması 

 

31.08.2010

2010 - 100

·

Geçici 17 nci Madde Uygulaması Hk.

 

31.08.2010

   2010 -  99

·

Tahsis Uygulamaları

 

06.08.2010

2010 - 94

·

2010 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemi Gelir ve Aylık Artışları

 

06.08.2010

2010 - 93

·

2925 sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar

 

02.07.2010

2010 - 80

·

3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların Yeniden Çalışması

 

29.06.2010

2010 - 77

·

Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılara İlişkin İşlemler

 

25.06.2010

2010 - 76

·

Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları İle Yapılan Veya Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Mallara İlişkin İhale Konusu İşlerde İlişiksizlik Belgesi

 

07.06.2010

2010 - 71

·

Alt İşverenlerin Borçları

 

25.05.2010

2010 - 68

·

Almanya’daki Çocuk Yetiştirme Süreleri

 

25.05.2010

2010 - 67

·

Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemler

 

25.05.2010

2010 - 66

·

İş Göremezlik Programları ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi

 

07.05.2010

2010 - 61

·

İlan Yoluyla Tebliğ ve Gayrimenkul Satış İlanı

 

07.05.2010

2010 - 60

·

Fazlaya İlişkin Hacizler

 

06.05.2010

2010 - 59

·

Hak ve Alacak Haczi Yapılmış Borçların Tecil ve Taksitlendirilmesi

 

09.04.2010

2010 - 50

·

5848 sayılı Kanun Gereği Borçları Yeniden Yapılandırılmış Olan Borçlular

 

30.03.2010

2010 - 42

·

İhale Konusu İşlere Ait İşyeri Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi

 

23.02.2010

2010 - 33

·

4447 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde ve 5084 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinde Yapılan Değişiklikler

 

27.01.2010

2010 - 15

·

PTT ile Yapılan Protokol ve Konutta Ödeme

 

20.01.2010

2010 - 12

·

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar

 

         

2009

         

23.12.2009

2009-155

·

Sıfır Gün ve Kazanç Bildirilen Sigortalıların Sağlık Yardımları

 

04.12.2009

2009-149

·

4447 sayılı Kanunun 50 nci Maddesinin Beşinci Fıkrasında Öngörülen Sigorta Primi Teşviki

 

03.12.2009

2009-147

·

Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranları

 

24.11.2009

2009-140

·

Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemlerinde Tereddüt Edilen Hususlar

 

19.11.2009

2009-139

·

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranlarının İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirimi

 

17.11.2009

2009-137

·

İş Kazalarında Kusur Oranlarının Tespiti

 

13.11.2009

2009-136

·

Dosya Düzeni

 

13.11.2009

2009-135

·

Bölge Sağlık Kurulları ve Maluliyet İşlemleri

 

13.11.2009

2009-134

·

Maluliyet, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları İle İlgili Sağlık Kurulu Raporları

 

30.10.2009

2009-129

·

Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar

 

14.10.2009

2009-123

·

Sözleşmelerinde Çalıştırılacak İşçi Sayısı Belli Olan İhale Konusu İşler

 

12.10.2009

2009-121

·

5838 sayılı Kanun Gereğince Belgelerin Birleştirilmesi

 

11.09.2009

2009-114

·

Tahsis İşlemlerinde Tereddütlü Konular

 

11.09.2009

2009-113

·

4447 sayılı Kanunun Geçici 9 Uncu Maddesinde Öngörülen İşveren Hissesi Sigorta Primi Tevsiki

 

11.09.2009

2009-112

·

İtibari Hizmet Süresi

 

10.07.2009

2009 - 94

·

e-Borcu Yoktur Aktivasyon İşlemleri

 

11.09.2009

2009 - 92

·

Bir Sigortalı Çalıştıran İşyerlerince Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle İlk ve Tekrar Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi

 

05.06.2009

2009 - 79

·

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması

 

22.05.2009

2009 - 73

·

Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar

 

15.05.2009

2009 - 70

·

Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

 

30.04.2009

2009 - 67

·

Maluliyet İşlemleri

 

16.04.2009

2009 - 62

·

Hak Ediş Ödemeleri Sırasında İşverenlerin Muaccel Borçlarının Olup Olmadığının İdarelerce Sorgulanması

 

14.04.2009

2009 - 61

·

506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesine Tabi Sandıklara İlişkin Teşvik Uygulamaları

 

06.04.2009

2009 - 55

·

Bankalar ile yapılan Protokoller

 

25.03.2009

2009 - 52

·

18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki

 

23.03.2009

2009 - 47

·

2925 sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların Primlerinin Tahsili

 

23.03.2009

2009 - 46

·

5084 sayılı Kanun Uygulamaları

 

06.03.2009

2009 - 41

·

Yurtdışı Tedavi İşlemleri

 

05.03.2009

2009 - 37

·

Sigortalılık İşlemleri

 

05.03.2009

2009 - 36

·

Tecil, Taksitlendirme Yetkileri İle Usul ve Esasları

 

05.03.2009

2009 - 35

·

Tevkifat Nedeniyle Hak Sahiplerinin Talebine İstinaden Tescil

 

17.02.2009

2009 - 28

·

Aylık Bağlama Sürelerinin Kısaltılması 

 

11.02.2009

2009 - 26

·

Ocak Ayı Gelir ve Aylık Artışları ile Sosyal  Güvenlik Destek Primi Uygulaması

 

09.02.2009

2009 - 25

·

Tarım Sigortası Primlerinin Tahakkuk ve Tahsili 

 

03.02.2009

2009 - 20

·

Tecil, Taksitlendirme Yetkileri İle Usul  ve  Esasları

 

28.01.2009

2009 - 17

·

Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi

 

16.01.2009

2009 - 13

·

İhalelere Katılmak Üzere Düzenlenecek Yazılar

 

16.01.2009

2009 - 12

·

5084 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Uygulanması

 

05.01.2009

2009 - 11

·

Emzirme Ödeneği

 

05.01.2009

2009 - 05

·

İsteğe bağlı sigortalılık işlemleri

 

05.01.2009

2009  - 03

·

Geçici İşgöremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazanç

 

05.01.2009

2009  - 02

·

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları

 

         

2008

         

02.01.2009

2008-115

·

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesi

 

02.01.2009

2008-113

·

Meslek Hastalığı Tespiti İşlemleri 

 

26.12.2008

2008-111

·

Hizmet Borçlanması İşlemleri 

 

23.12.2008

2008-108

·

5510 sayılı Kanunun Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Uygulamaları

 

15.12.2008

2008-106

·

Organize Sanayi ve Endüstri Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Tek Dosyada İşlem Görmesine İzin Verilmesi

 

18.11.2008

2008 - 97

·

Kayıt Dışı İstihdam

 

18.11.2008

2008 - 96

·

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümleri

 

13.11.2008

2008 - 93

·

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranının İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim 

 

14.10.2008

2008 - 87

·

Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları

 

13.10.2008

2008 - 86

·

Genel Sağlık Sigortası Uygulamalar

 

25.09.2008

2008 - 85

·

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

20.08.2008

2008 - 79

·

Sosyal Güvenlik Alacaklarının, 5510 sayılı Kanunun Geçici 25 İnci Maddesine Göre Peşin Veya Taksitle Ödenmesi

 

19.08.2008

2008 - 77

·

Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki

 

01.08.2008

2008 - 73

·

18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki

 

03.06.2008

2008 - 50

·

Sosyal Güvenlik Alacaklarının Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası/Peşin Veya Taksitle Ödenmesi

 

         

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş