Turgut BAHADIR
Turgut BAHADIR
Başkan

1963 Ardahan doğumludur. Ankara Anıttepe Ticaret Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1981 yılında mesleğe başlamış olup, 1994 yılından itibaren serbest olarak çalışmaktadır. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği (MMMBD) Ankara Şubesi Delegasyonunda ve Yönetim, Denetim Kurulunda görev almıştır. ARVAK Mütevelli Heyetinde ve çeşitli Sivil Toplum Örgütlerine üyedir. KGK Bağımsız Denetçisi, TÜRMOB Üst Birlik Delegesidir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 2002-2004 döneminde Disiplin Kurulu Üyesi, 2004-2006, 2006- 2008 ve 2016-2019 dönemlerinde Saymanlık görevlerinde bulunmuştur. 2019 Mayıs-2020 Ekim tarihleri arasında oda başkan yardımcılığı yapmıştır. Halen oda başkanlığı görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır..

Uğur YURT
Başkan Yardımcısı
Uğur YURT

1979 Ankara doğumlu olup, Çorum nüfusuna kayıtlıdır. 2005 yılından beri mesleki faaliyetini serbest olarak devam ettirmektedir. Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Meclis Yürütme Üyesi ve Saymanı olarak görevini yürütmekte ayrıca gazete ve dergilerde mesleki konularda makaleleri yayımlanmıştır. ASMMMO çeşitli komisyonlarında görev almış olup ASMMMO Meclis üyesi, Türmob üst birlik delegesi ve ASMMMO Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Evli ve İki çocuk babasıdır.

Hafize SARIKAYA
Sekreter
Hafize SARIKAYA

1967 Yılında Bolu’da doğdu. İlk, Orta ve Lise Eğitimini Ankara’da Tamamladı. 2005 yılında Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Finansman alanında Yüksek Lisansını tamamladı. 1987-2005 Özel Sektörde Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı. 2005-2007 Kastamonu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odasında Eğitmenlik yaptı. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Olarak 2006 Yılından Bu Yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olarak Çalışmaktadır. 2008 Yılından bu yana Bilirkişilik yapmaktadır. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi Üyesidir. ASMMM Odası Komisyonlarında görev yapmıştır, 2016- 2019 Tesmer Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2018-2019 TÜRMOB eğitmeni olarak çeşitli illerde eğitmenlik yapmıştır. Halen Tesmer Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

Mustafa ÇANAKÇIOĞLU
Sayman
Mustafa ÇANAKÇIOĞLU

1983 yılında Kastamonu’da doğdu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2009 yılında SMMM olmaya hak kazandı. Sekiz yıl bir yeminli mali müşavirlik şirketinde çalıştı. 2016 yılından beri mesleki faaliyetine serbest olarak devam etmektedir. Aynı zamanda SPK, KGK alanında bağımsız denetçi belgesine sahip olup bir bağımsız denetim firmasında bağımsız denetçilik yapmaktadır. ASMMMO’da çeşitli komisyonlarda görev aldı. Evli ve bir çocuk babası olup, ingilizce bilmektedir.

Mihrican SAĞBİLGE
Üye
Mihrican SAĞBİLGE

1973 yılı Çorum Sungurlu doğumludur. Ankara Ticaret lisesi, Anadolu Üniversitesi Lisans ve Okan Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. 2004 yılından bugüne mesleki faaliyetine serbest olarak devam etmektedir. ASMMMO'nun çeşitli komisyonlarında görev almış olup halen ASMMMO Stajyer İzleme Komisyonu'nda görev almaktadır. Aynı zamanda KGK alanında bağımsız denetçi belgesine sahip olup bir bağımsız denetim firmasında bağımsız denetçilik yapmaktadır. Bekardır.

Haydar KOÇ
Üye
Haydar KOÇ

1972 Yılında Kağızman’da doğdu. İlk, Orta ve Lise Eğitimini Ankara’da Tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Mezunudur. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Olarak 2000 Yılından Bu Yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olarak Çalışmaktadır. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi Üyesidir.MMMB Derneği Genel Merkezinin Düzenlemiş Olduğu Eğiticilerin Eğitimi Seminerine Katılmıştır. Bir Dönem MMMB Derneği Ankara Şubesince Düzenlenmiş Olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Vergi Mevzuatı Kursunda Eğitmenlik Yapmış, ASMMM Odası’nın Düzenlemiş Olduğu Eğiticilerin Eğitimi Kursunda Görev Almıştır. TÜRMOB’un düzenlemiş olduğu BAĞIMSIZ DENETİM – TTK - KOBİ-TFRS eğitimine katılmış, KOBİ-TFRS eğitimlerinde eğitmen olarak görev almıştır.Bireysel olarak Enflasyon Düzeltme İşlemleri Konusunda İki kez Sunum Yapmıştır. Çeşitli aralıklarla radyo ve televizyon programlarında mesleğimizle ilgili programlara katılmıştır. ASMMM Odası Komisyonlarında görev yapmış, 2004-2006 döneminde ASMMM Odası Disiplin Kurulu üyeliği, 2011-2013 döneminde MMMB Derneği Genel Merkez Denetim Kurulu üyeliği ve TÜRMOB Delegeliği yapan KOÇ, bir bağımsız denetim firmasında Sorumlu Denetçi olarak görev yapmaktadır.

Erdinç CANDEMİR
Üye
Erdinç CANDEMİR

1978 Ankara doğumludur. Gazi Üniversitesi Muhasebe bölümü ve Anadolu üniversitesi işletme bölümünü bitirdikten sonra Başkent Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2005 yılından beri Mali müşavirlik mesleğini serbest olarak icra etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.