Naci ALKAN
Turgut BAHADIR
Başkan

1963 Ardahan doğumludur. Ankara Anıttepe Ticaret Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1981 yılında mesleğe başlamış olup, 1994 yılından itibaren serbest olarak çalışmaktadır. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği (MMMBD) Ankara Şubesi Delegasyonunda ve Yönetim, Denetim Kurulunda görev almıştır. ARVAK Mütevelli Heyetinde ve çeşitli Sivil Toplum Örgütlerine üyedir. KGK Bağımsız Denetçisi, TÜRMOB Üst Birlik Delegesidir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 2002-2004 döneminde Disiplin Kurulu Üyesi, 2004-2006, 2006- 2008 ve 2016-2019 dönemlerinde Saymanlık görevlerinde bulunmuştur. 2019 Mayıs-2020 Ekim tarihleri arasında Oda Başkan Yardımcılığı, Kasım 2020- Mayıs 2022 Dönemi Oda Başkanı görevinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Şule ÖZELGÜL YAMAN
Başkan Yardımcısı
Şule ÖZELGÜL YAMAN

1978 Ankara doğumludur. Lise öğrenimini Antalya Gazi Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. 1999 yılı Anadolu Üniversitesi İİBF Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 2007 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup mesleğini serbest olarak devam ettirmektedir. 2013-2016 yılları arasında ASMMMO ‘da Kadın Meslektaş Sorunları komisyonunda aktif görev almıştır. 2019-2022 yılları arasında ASMMMO ‘da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Ankara Meslekte Birlik Derneği Başkan Yardımcısıdır. TÜRMOB üst birlik delegesidir. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Serdar Cem ÇINAR
Sekreter
Serdar Cem ÇINAR

1981 doğumlu olup temel eğitim hayatını Ankara’da tamamlamış; Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. Staj sınavında Ankara il birincisi olmuştur. Mali Müşavirlik mesleğine 2008 yılında özel sektörde muhasebe uzmanı olarak başlamış olup, müteakiben muhasebe /finans müdürlüğü yaparak mesleğe devam etmiştir. KGK (SPK) Bağımsız Denetçisi olup, ayrıca Bilirkişilik yapmaktadır. ASMMMO Staj İzleme Komisyonunda görev almıştır. Ankara Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği ve ÇDMG Yürütme Kurulu Üyesidir. Mesleki faaliyetine üst düzey yönetici olarak devam etmektedir.

Nesimi CUMA
Sayman
Nesimi CUMA

1981 Ankara doğumlu olup, aslen Çorum Alaca nüfusuna kayıtlıdır. Lise eğitimini Cumhuriyet Ticaret Lisesinde, Üniversite eğitimini ise Mersin Üniversitesi Muhasebe bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Mesleğe ilk girdiği 1998 yılından itibaren çeşitli muhasebe büroları ve şirketlerde çalışmış olup, 2009 yılında SMMM ruhsatını almaya hak kazanmıştır.2011 yılından itibaren ise, mesleki ve bilirkişilik faaliyetlerini serbest olarak sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2016-2019 döneminde ASMMMO Etik Kurulu Üyeliği, Meslektaşlararası Haksız Rekabeti Önleme ve Etik Kurallar Komisyonu Üyeliği ve Oda Danışma Meclisi üyeliği, 2019 yılında 24 kamu kurum ve kuruluşunun katıldığı ve odamızın şampiyon olduğu Kamu Futbol Turnuvasında, ASMMMO Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü, 2019-2022 döneminde ASMMMO Haksız Rekabet Kurul sekreterliği, TÜRMOB delegeliği, ve Oda Danışma Meclisi üyeliği, görevlerinde bulunmuştur.

Mehmet Ali ÇETİN
Üye
Mehmet Ali ÇETİN

1974 Sivas doğumludur. Lise öğrenimini Sivas Ticaret Lisesi, Yüksek Öğrenimini Bolu Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamıştır.2011 yılından bu zamana kadar kendi ofisinde bağımsız olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak Kızılay bölgesinde faaliyetini sürdürmektedir. Staj izleme komisyonunda görev üstlenmiştir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Sakine ÖZKAN
Üye
Sakine ÖZKAN

1987 Bingöl doğumludur. 2003 yılında Ankara Halide Edip Lisesi Kız Yatılı Bölümünü kazanıp okulu eşit ağırlık bölüm üçüncüsü olarak tamamlamıştır. 2007 yılında Erzurum Cumhuriyet Üniversitesi Muhasebe Bölümünden bölüm üçüncüsü olarak mezun olmuştur. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü tamamlayıp aynı yıl staj başlatma sınavını kazanmıştır. 2013 yılında Mali Müşavirlik belgesini almıştır. 2019-2021 dönemi ASMMMO Kamu ve Özel Kesim Çalışanlar Komisyonu Başkanlığı ve Ankara Vergi Dairesi Takdir Komisyonu üyeliği yapmıştır. 2007 yılında mesleğine başlamış olup hali hazırda Ar-Ge Teknopark firmasında üst düzey muhasebe yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.

Recep AKKAYA
Üye
Recep AKKAYA

1969 Çankırı Kurşunlu doğumludur. Yenimahalle Ticaret Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 1991 yılında Mesleki Hayatına başlamıştır. 2002 Yılında SMMM Ruhsatımı almıştır. Halen Kızılay Bölgesinde mesleki faaliyetini serbest olarak sürdürmektedir. 2020-2022 Dönemlerinde ASMMO ‘da Etik Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.