Tebliğler

news-details

 

TEBLİĞLER

 


?

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

06.12.2016 / 29910 - R.G

 

?

Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

20.03.2015 / 29301 - R.G

 

?

Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ

14.02.2014 / 28913 - R.G

?

Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ

29.06.2013 / 28692 - R.G

?

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ

14.06.2013 / 28677 - R.G

?

Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ

30.12.2012 / 28513 - R.G

?

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

19.12.2012 / 28502 - R.G

?

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine Nİlişkin Tebliğ

05.11.2012 / 28468 - R.G

?

Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

31.10.2012 / 28453 - R.G

?

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

19.10.2012 / 28446 - R.G

?

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

29.08.2012 / 28396 - R.G

?

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

29.08.2012 / 28396 - R.G

?

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

29.08.2012 / 28396 - R.G

?

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

09.08.2012 / 28379 - R.G

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş