"Kurumlar Arası İş Birliği Bilgilendirme ve Farkındalık" Eğitim Semineri Yapıldı

news-details

Odamız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği ''Kurumlar Arası İş Birliği Bilgilendirme ve Farkındalık'' Eğitim Semineri Odamız konferans salonunda yapıldı.

Açılış konuşmasında, Oda başkanımız Ali ŞAHİN Kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Bu seminerin amacı meslektaşlarımızı ilgilendiren konularda meslektaşlarımızı bilgilendirmek ve meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunları irdelemek, sonucunda da bu sorunlara karşı çözüm önerilerimizi konuşup tartışmaktır dedi.

Oda başkanımız meslektaşlarımızın doğru bildiği yanlışlardan bir tanesinin İş Müfettişlerinin işyerlerini teftişe geldiklerinde var olan eksiklikleri tespit ettiklerinde bu eksikliklerin giderilmesi için işyerlerine belirli bir süre vermek zorunda olduğu kanısıdır dedi. İş müfettişlerinin eksiklikleri tespit ettiği anda işyerine süre vermenin yanında idari para cezası uygulanması veya işyerinin mühürlenmesine karar verme yetkileri de mevcuttur. Ancak kurum yetkilileri, amaçlarının işyerlerini cezalandırmak değil eksikliklerin giderilmesini sağlamak olduğu için genelde süre verilmektedir demektedirler.

Seminerin sunumunu yapan İş Başmüfettişi Suat ŞİMŞEK ile İş MüfettişiHakan KÜÇÜKTÜRK, İşin yürütülmesi yönünden, iş sözleşmesi ve türleri, fazla çalışma ve uygulamaları, esnek çalışma modelleri ve uygulamaları, gece çalışma ve uygulamaları, kısmi zamanlı çalışma ve uygulamaları, yıllık izin uygulamaları konusunda detaylı bir sunum yaptılar. İş Başmüfettişi Suat ŞİMŞEK denetimlerde karşılaştıkları eksiklikler ve bu eksikliklerin giderilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda detaylı bir sunum yaptı. Sunumun sonunda meslektaşlardan gelen soruların cevaplanmasından sonra Seminerimiz sona erdi.

İçerik Fotoğrafları

Sosyal Medyada Paylaş