5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /54

news-details

 

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /54

 

Tarih

 

09/07/2020

Sayı

 

KVK-54 / 2020-1 / Yatırım İndirimi - 40

 

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /54

 

Konusu

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi

:

9/7/2020

Sayısı

:

KVK-54 / 2020-1 / Yatırım İndirimi - 40

İlgili olduğu maddeler

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

   

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.
 

Duyurulur.

 
 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı


Sosyal Medyada Paylaş