7256 Sayılı Yasaya Göre Borç Yapılandırması Hakkında

news-details

17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 11/11/2020 tarihli ve7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un "Diğer hükümler başlıklı 4'ncü maddesinin 6/c bendinde;
 
"1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının..... birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır." denilmektedir.
 
Buna göre Meslek mensuplarının Odaya olan aidat borçlarını yapılandırmaları için 01 Mart 2021 tarih sonuna kadar Odaya başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
Yapılandırma başvurularınızı Odamıza gelmeden Türmob E-birlik sayfasından Başvurular>Diğer Başvurular> sekmesinden yapabilirsiniz.
 
e-Birlik sistemine giriş için tıklayınız
 
Odaya gelerek başvuru yapmak isteyen üyelerimiz için yapılandırma formunu indirebilirsiniz. İndirmek tıklayınız.

NOT : BAŞVURULAR ÜYE TARAFINDAN BİZZAT YAPILACAKTIR. ÜYENİN e-BİRLİK PORTALI ÜZERİNDEN VEYA ODAYA KENDİSİ GELMESİ HALİNDE YAPILANDIRMA BAŞVURUSU ALINACAKTIR. EPOSTA, FAKS, FOTOĞRAF VB YÖNTEMLER İLE BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Sosyal Medyada Paylaş