HATIRLATMALAR – Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki)

news-details

 Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası “ …….. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar,………...….. notere yaptırılır. ……. “ hükmünü taşımaktadır.

 2019 takvim yılında; bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi Mükellefleri, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ile Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Kooperatifler ve  Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri yevmiye defterinin kapanış onayını 30 Haziran 2020 tarihi sonuna kadar yaptırmak zorundadır.

Bir önceki yıl kullanılan yevmiye defterinin, kapanış onayı (tasdiki) için Haziran ayının sonuna kadar notere ibraz edilmesi ve son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir.

Yevmiye defterinin kapanış onayını yasal süresi içinde yaptırmayan mükelleflere TTK’nun 562/1-c maddesi hükmü gereğince uygulanacak idari para cezası 9.387.- TL.dır. Kapanış onayı yaptırılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmemektedir.
 

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

Sosyal Medyada Paylaş