İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresi 2 Ay Uzatıldı

news-details

4.09.2020 tarih 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı süresi 17.09.2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatıldı. Uzatılan işten çıkarma yasağına paralel olarak nakdi ücret desteği uygulama süresi de 2 ay daha uzatıldı.

P Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler,

P Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

P İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,

P İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi,

halleri dışında  17 Kasım 2020 tarihine kadar işveren tarafından iş akdi feshedilemeyecek.

 Ücretsiz izne çıkarılan sigortalıya ödenmekte olan nakdi ücret desteğinin ödenme süresi de 17 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.
 

Sosyal Medyada Paylaş