Kamu İdarelerinde Çalışanlar İle Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ (Seri No: 2)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (10.02.2013 / 28555 R.G.)

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

KAMU İDARELERİNDE ÇALIŞANLAR İLE BUNLARIN BAKMAKLA

YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLERİN TESCİLİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SERİ NO: 2)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

 

Resmi Gazete Sayısı

28555

Resmi Gazete Tarihi

10.02.2013

 

MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ (Seri No: 2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sosyal Medyada Paylaş