Kısa Çalışma Ödeneği, İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresi 2 Ay Uzatıldı

news-details

27.10.2020 tarih 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  kısa çalışma ödeneği süresi 31.10.2020 tarihinden başlamak üzere 2 ay uzatıldı.
           30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için  kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.
 

27.10.2020 tarih 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı süresi 17.11.2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatıldı. Uzatılan işten çıkarma yasağına paralel olarak nakdi ücret desteği uygulama süresi de 2 ay daha uzatıldı.

P Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler,

P Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

P İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,

P İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi,

halleri dışında  17 Ocak 2021 tarihine kadar işveren tarafından iş akdi feshedilemeyecek.

            Ücretsiz izne çıkarılan sigortalıya ödenmekte olan nakdi ücret desteği süresi de 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

 Sosyal Medyada Paylaş