Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki Mükelleflerde Uzatılan Beyan ve Ödeme Süreleri

news-details

 

 

Değerli üyemiz,

 

Bilindiği üzere;  Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamaların yer aldığı 518 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  24.03.2020 tarih 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamında sayılan mükelleflerin; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken,

P Muhtasar beyannamelerin (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) verilme ve ödeme süreleri,

P Katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri,

P Form Ba, Bs bildirimlerinin verilme süreleri,

P e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri,

uzatıldı.

 

Süre uzatımından;

P Gelir vergisi mükelleflerinin tamamı,

P Kurumlar vergisi mükelleflerinden tebliğde belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler,

P Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler,

 yararlanabilecektir.

 

Kurumlar vergisi mükellefleri, şifreleri ile İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak “BİLGİLERİM” sekmesinin sonunda yer alan “518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu seçeneğini kullanarak mücbir sebep durumundan yararlanıp yararlanmadıklarını öğrenebilecektir.

 

Yapılan değişiklikler ve uzatılan süreler dikkate alınarak web sitemizde yer alan Pratik Bilgiler / Yükümlülükler Takvimi bölümü güncellenmiştir.

 

Mücbir sebep hali kapsamında sayılan mükellefler için uzatılan sürelere ilişkin açıklamalara ekte yer verilmiştir.

 

Çalışmalarınızda kolaylıklar ve sağlıklı günler dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

1 MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERDE UZATILAN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ


Sosyal Medyada Paylaş