Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri/1

news-details

 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUN SİRKÜLERİ / 1

 

Tarih

 

26/03/2020

Sayı

 

YMM / 2020-1

 

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU SİRKÜLERİ / 1

 

Konusu

:

Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresinin Uzatılması

Tarihi

:

26/03/2020

Sayısı

:

YMM / 2020-1

   

 

   

 

 

1. Giriş:

 

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, ilgili mevzuatı uyarınca belli sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine verilmesi gereken YMM tasdik raporlarının verilme sürelerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine dayanılarak uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2. Tasdik Raporlarının Verilme Sürelerinin Uzatılması:   

 

İlgili mevzuat çerçevesinde belli sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/6/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır.

 

Buna göre, örneğin Artırımlı Teminat Uygulaması kapsamında 15/10/2019 tarihinde KDV iadesi alan mükellefçe, iadeye ilişkin 15/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken YMM raporu, 15/6/2020 tarihine kadar verilebilecektir. Benzer şekilde, 31/3/2020 tarihine kadar verilmesi gereken vergi muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin tasdik raporu, 1/6/2020 tarihine kadar verilebilecektir.

 

İlgili mevzuatı uyarınca son verilme tarihi 30/6/2020 tarihinden sonra olan raporlar için herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, bu raporların ilgili mevzuatında öngörülen süre içerisinde verilmesi gerekmektedir.

 

Duyurulur.

 

 
 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı


Sosyal Medyada Paylaş