Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin KGK Duyurusu

news-details

 

Sorumlu denetçilik ile ilgili denetçiler ve denetim kuruluşları arasında bazı yanlış algılamaların oluştuğu, bu yanlış algılamalar sonucunda;

•    Bazı denetim kuruluşlarının denetim kadrosunda bulunan denetçilerin tamamını veya büyük bir kısmını sorumlu denetçi olarak yetkilendirerek Kurumumuzdan onay talep ettikleri,

•    Bağımsız denetim sözleşmelerinde, denetim ekibinde birden fazla denetçi için “Bu denetimdeki sorumluluğu” sütununa “sorumlu denetçi” yazıldığı,

görülmekte olup Kurumumuza iletilen sorumlu denetçi onay taleplerinde önemli ölçüde artış meydana gelmesi üzerine sorumlu denetçiliğin mahiyeti hakkında bazı açıklamalar yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere, sorumlu denetçi, bağımsız denetim kuruluşu tarafından belirli bir bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesinden sorumlu tutulan ve bu denetime ait raporu bağımsız denetim kuruluşu adına imzalanmaya yetkili kılınan bağımsız denetçidir. Bağımsız denetim kuruluşları denetim faaliyetinde bulunma yetkilerini denetim kadrosunda yer alan denetçiler aracılığıyla kullanmakta, kuruluşun iş hacmi çerçevesinde denetim ekibinde yer alan bazı denetçiler sorumlu denetçi, bazıları ise denetçi olarak denetim faaliyetine katılmaktadırlar. Sorumlu denetçilik kişiye verilmiş bir unvandan ziyade denetim kuruluşu tarafından denetim faaliyetini yürütmek ve denetim raporunu imzalamak üzere verilen bir temsil yetkisidir. Dolayısıyla kişiye bağlı bir unvan olmaması nedeniyle söz konusu yetki ilgili kişinin başka bir denetim kuruluşuna geçmesi halinde son bulmakta, yeni denetim kuruluşunun denetçiyi sorumlu denetçi olarak istihdam etmek istemesi halinde yeni bir yetkilendirme yapılması ve Kurum onayına yeniden sunulması gerekmektedir. Denetim kuruluşları tarafından sorumlu denetçi olarak görevlendirilmiş ancak denetim raporu imzalamamış birçok sorumlu denetçi bulunduğu göz önüne alındığında söz konusu talepler hem Kurumun hem de bağımsız denetim kuruluşlarının iş yükünü artırmaktadır.

Sonuç olarak, bağımsız denetim kuruluşlarının sadece denetimi yürütecek ve denetim raporunu imzalayacak olan denetçileri sorumlu denetçi olarak yetkilendirerek Kurumdan onay talep etmeleri gerektiği, kuruluşun iş hacmiyle ve denetim kadrosuyla orantısız sorumlu denetçi onay taleplerinin olumsuz olarak değerlendirileceği hususları denetçilere ve denetim kuruluşlarına önemle duyurulur.


Sosyal Medyada Paylaş