Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.03.2014 / 28928 R.G.)

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (01.03.2014)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA

BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK

ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

Resmi Gazete Sayısı

28928

Resmi Gazete Tarihi

01.03.2014

 

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Buna karşılık, Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarını gösterir tebliğlerdeki asgari işçilik oranları dikkate alınarak hesaplanan prim borcu tahsil edilmiş veya prim borcu idari aşamada kesinleşmiş ise bu işlerle ilgili olarak yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının tespiti amacıyla yeni bir ön değerlendirme veya araştırma işlemi yapılmayacaktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranları Listesi” (ek-1) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ek-1

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ

 

Sıra No

İŞ KOLU

Asgari İşçilik Oranı (%)

 

AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK

 

1-

Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makineli)

7

2-

Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinesiz)

30

3-

Ağaç dikimi (makineli)

10

4-

Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makineli)

10

5-

Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinesiz)

20

6-

Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli-arazöz)

6

7-

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makineli)

10

8-

Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makinesiz)

30

9-

Ağaçtan kozalak toplama

35

10-

Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli)

6

11-

Arazi sulaması (cebri sulama)

30

12-

Arazi sulaması (motopomp ve boru ile)

10

13-

Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile)

9

14-

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli)

6

15-

Aşı çalışması

30

16-

Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makineli)

10

17-

Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz)

35

18-

Bank ve çöp kovası imalat ve montajı

9

19-

Biçer Döver ile hasat

8

20-

Budama işi (makas, testere vs.)

35

21-

Budama işi (makineli)

10

22-

Çalı veya çiçek dikimi

 
 

a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise

9

 

b) Çalı veya çiçek idarece verilir ise

30

23-

Çobanlık hizmetleri, hayvan bakımı

30

24-

Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makineli)

6

25-

Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makineli)

10

26-

Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinesiz)

35

27-

Fidan dikilmesi

 
 

a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde

9

 

b) Fidanların idarece verilmesi halinde

30

28-

Fidanların araziye dağıtımı

25

29-

Fidanlık bakım işi

35

30-

Futbol sahası çimlendirilmesi işi (doğal çim)

15

31-

Halı döşenmesi (spor sahalarına)

12

32-

İlaçlama (işçi ile) (sırt pulvarizatörü ile)

20

33-

İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile)

8

34-

Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli)

7

35-

Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi

15

36-

Ot - saman - sap balyalama işi (makineli)

10

37-

Ot alma - ot biçilmesi, fidan diplerinin çapalanması (makinesiz)

35

38-

Ot biçilmesi ve çim biçilmesi (makineli)

10

39-

Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi

10

40-

Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli)

7

41-

Park inşaatı

 
 

a) Donanımlı Parklar(içerisinde aquapark, lunapark, havuz, restoranlar, vb. bulunan)

10

 

b) Semt parkları

12

42-

Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle ve hortumla)

30

43-

Parklarda oyun grupları

9

44-

Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında)

35

45-

Rulo çim temini ve serilmesi

12

46-

Silaj taşıma ve silaj ve çiğnenmesi (mısır çiğneme-makine kepçe vb.)

7

47-

Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ve makineli)

25

48-

Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makineli)

15

49-

Süt sağımı (makineli)

6

50-

Süt sağımı (makinesiz)

30

51-

Şelale inşaatı

10

52-

Teraslama (makineli)

10

53-

Teraslama (makinesiz)

30

54-

Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz)

30

55-

Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makineli)

10

56-

Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinesiz)

30

57-

Yanık orman sahası örtü temizliği (insan gücüyle)

30

58-

Yanık orman sahası örtü temizliği (makine ile-buldozer greyder vs.)

4

59-

Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi)

20

 

AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ

 

1-

Akaryakıt depolama tankları tesisi

9

2-

Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple)

9

3-

Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı

9

4-

Akaryakıt tankları katodik koruma

9

5-

Doğalgaz boru hattı şehir içi (malzemeli)

8

6-

Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması

12

7-

Rafineri tank gövde saç değişimi (kumlama boya dahil)

12

8-

Rafineri ve petro kimya tesisleri

9

9-

Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı

10

10-

Şehirlerarası akaryakıt boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli)

6

11-

Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli)

6

12-

Şehirlerarası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli)

6

 

BARAJ - GÖLET - SULAMA

 

1-

Baraj onarımı (beton) (komple)

7

2-

Baraj onarımı (kaya dolgu baraj)(komple)

5

3-

Baraj onarımı (toprak dolgu)(komple)

5

4-

Barajda gentomat uygulaması

5

5-

Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (beton baraj), komple (dolgu - tünel – savak)

6

6-

Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (kaya dolgu baraj), komple (dolgu - tünel - savak)

5

7-

Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (toprak dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-savak)

5

8-

Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi

8

9-

Dolu savak inşaatı (münferit)

6

10-

Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.)

9

11-

Regülatör inşaatı (komple)

6

12-

Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu)

6

13-

Su seviyesi ölçüm sistemi (limnigraft sistemi)

6

14-

Sulama kanalları elle temizliği

 
 

a) Ana kanal temizliği

30

 

b) Yedek kanallar ( kısmen işçi kısmen makineli )

17

15-

Sulama kanalları temizliği (makineli)

4

16-

Sulama tesisi sifon yapılması

10

17-

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (hafriyat, boru, dolgu dahil borulu sistem)

8

18-

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton) (hafriyat hariç)

9

19-

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi)

6

20-

Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem, damlama sistemi)

9

 

BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, Kule, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser vb.)

 

1-

Ahşap döşemenin sistre yapılması (boya dahil)

10

2-

Ahşap palet tamiri

15

3-

Ahşap palet yapımı

10

4-

Ahşap yapı karkası,

15

5-

Banka şubesi iç dekorasyon (tadilat, tamirat vs.)

13

6-

Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı

9

7-

BİNA - Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (normal betonla)

8

8-

BİNA - Aerodinamik laboratuvar inşaatı

9

9-

BİNA - Ahşap kaplama işi

11

10-

BİNA - Ahşap parke yapılması

15

11-

BİNA - Akrilik antiskid zemin kaplama

10

12-

BİNA - Alabalık üretim istasyonu inşaatı

9

13-

BİNA - Alüminyum camekan veya asma tavan yapımı

12

14-

BİNA - Alüminyum doğramadan pencere yapımı

12

15-

BİNA - Alüminyum giydirme dış cephe yapımı

12

16-

BİNA - Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine)

10

17-

BİNA - Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs.

9

18-

BİNA - Andezit plak taş döşenmesi

10

19-

BİNA - Anıt mezar inşaatı

10

20-

BİNA - Asansör revizyonu

12

21-

BİNA - Asansör tesisatı (engelli)

7

22-

BİNA - Asansör tesisatı (yeni)

7

23-

BİNA - Asma germe membran işleri

9

24-

BİNA - Atletizm pisti sentetik kaplama işi (alt yapı hariç)

10

25-

BİNA - Banko ve dolap vb. işleri

10

26-

BİNA - Bayrak direği yapılması (boya dahil)

10

27-

BİNA - Beton, kalıp, iskele, betonarme demiri (münferit)

9

28-

BİNA - Betonarme karkas inşaat (inşaat-mekanik-elektrik komple)

9

29-

BİNA - Bina cephesine reklam

10

30-

BİNA - Boya, badana ve sıva yapılması

15

31-

BİNA - Cam takılması işi (cam temini ve takılması)

10

32-

BİNA - Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi)

10

33-

BİNA - Depreme dayanıklılık kontrolü (Tabanca ile beton mukavemet ölçümü)

7

34-

BİNA - Depreme karşı güçlendirme işi

12

35-

BİNA - Doğalgaz veya fuel-oil'e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı)

10

36-

BİNA - Doğalgaza dönüşüm (daire kombili)

8

37-

BİNA - Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı

9

38-

BİNA - Elektrik tesisatı

10

39-

BİNA - Elektrikli yangın ihbar tesisi

10

40-

BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile)

15

41-

BİNA - Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile)

5

42-

BİNA - Granit Plak döşenmesi

10

43-

BİNA - İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması )

10

44-

BİNA - İnce yonu taş kaplama yapılması

16

45-

BİNA - Karo mozaik, karo fayans ve benzeri kaplama işleri

10

46-

BİNA - Karot alma

6

47-

BİNA - Kurşun ve bakır kaplama

10

48-

BİNA - Laminat parke döşemesi

10

49-

BİNA - Paratoner tesisatı işi

10

50-

BİNA - Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı

7

51-

BİNA - Su basman altı temel imalatı

9

52-

BİNA - Traverten kaplama

10

53-

BİNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (komple)

7

54-

BİNA - Tünel kalıp sistemiyle yapılan inşaat (çevre düzenleme dahil)

7.3

55-

BİNA - Yığma inşaat (komple)

12

56-

BİNA - Yıkım ve söküm (insan gücü ile)

30

57-

BİNA - Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile)

6

58-

Bina dış cephesinin mantolanması (strofor-foam board tipi malzeme vs.)

10

59-

Bina ve çevre temizliği yapılması (Malzeme yükleniciye ait) (makineli)

10

60-

Bina ve çevre temizliği yapılması (Malzeme yükleniciye ait) (makinesiz)

30

61-

Brülör tesisatı

7

62-

Brülör tesisatı onarımı

10

63-

Buz pateni pisti yapımı

9

64-

Cami inşaatı (bina da dahil komple)

10

65-

Cami minaresi inşaatı (betonarme)

9

66-

Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon)

10

67-

Cami minaresi inşaatı (tuğla)

16

68-

Cami minaresi inşaatı (yontma taşı)

16

69-

Cami şadırvan – çeşme inşaatı

10

70-

Cila yapılması (fırça ve rulo ile)

15

71-

Cila yapılması (makineli)

7

72-

Çamaşırhane tesisatı onarımı

8

73-

Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği

30

74-

Çatı yağmur olukları temini ve montajı

9

75-

Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme

15

76-

Çatıların alüminyum ile kaplama işi

10

77-

Çelik çatı yapımı

9

78-

Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli)

12

79-

Çelik kontrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı

9

80-

Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri

10

81-

Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları (inşaat, tesisat ve elk.komple)

13

82-

Çeşitli demir kontrüksiyon yapımı ve boyası

10

83-

Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dahil)

8

84-

Çini rölyefi (Karagöz-spor vb.)

15

85-

Çok katlı otopark inşaatı

9

86-

Dekorasyon işleri

11

87-

Demir korkuluk yapılması

10

88-

Dış cephede mermer kaplama

12

89-

Dış cephe süslemesi (her şey dahil)

13

90-

Doğalgaz santrali inşaatı (komple)

7

91-

Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile)

30

92-

Elektrik tesisatı onarımı

12

93-

Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme silolar)

9

94-

Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme soğutma kuleleri, bacalar)

10

95-

Endüstri tesisleri inşaatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil)

8

96-

Eski eser görünümlü bina inşaatı

12

97-

Fabrika elektrik kuvvet tabloları

6

98-

Fabrika elektrik kuvvet tesisatı

6

99-

Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı)

20

100-

Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar)

30

101-

Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar)

9

102-

Fotosel, otomatik kapı yapılması

9

103-

Futbol – voleybol – basketbol direk file ve potaları

9

104-

Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve damgalanması)

10

105-

Güneş enerjisi santrali altyapı inşaatı (üst yapı hariç)

9

106-

Güneş enerjisi santrali inşaatı(komple)

6

107-

Hasır çelik

6

108-

Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot)

12

109-

Hastane tesisatı (oksijen, azot, vakum)

10

110-

Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı

10

111-

Havalandırma ve klima tesisatı

8

112-

Havalandırma ve klima tesisatı onarımı

12

113-

Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı)

 
 

a) Dış sahada

10

 

b) Kapalı

9

114-

Havuz inşaatı (yangın)

9

115-

Havuzların bakım onarımı

12

116-

Hertürlü tarihi yapının restorasyonu (inşaat kısmı)

20

117-

Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli)

5

118-

İzolasyon işleri (cam tülü, taş yünü, kaneviçe, cam yünü)(boru, depo, tank vb.)

10

119-

İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton)

7

120-

Kalorifer tesisatı

7

121-

Kalorifer tesisatı onarımı

10

122-

Kapalı garaj inşaatı

9

123-

Kapalı spor salonu inşaatı

9

124-

Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (ahşap)

15

125-

Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (PVC alimünyum vb.)

12

126-

Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat (konvansiyonel metodla)

9

127-

Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat (tünel kalıp)

7.30

128-

Katı atık depolama tesisi (her şey dahil)

7

129-

Katı atık entegre bertaraf tesisi ( komple ayrıştırma, enerji üretim vs.)

6

130-

Katı atıkların ayrıştırma tesisi inşaatı

9

131-

Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi

11

132-

Kule inşaatı (betonarme)

9

133-

Kule inşaatı (çelik konstrüksiyon)

9

134-

Kutu profillerle kapı, pencere yapımı

10

135-

Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı

25

136-

Limnigraft kulesi inşaatı

9

137-

Merdiven basamaklarına karo kaplaması

10

138-

Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar

10

139-

Mezarlık bakımı

30

140-

Mezbaha inşaatı (komple)

9

141-

Mimari maket yapımı

20

142-

Mini halı futbol sahası inşaatı (her şey dahil)

10

143-

Mutfak tesisatı

7

144-

Mutfak tesisatı onarımı (soğuk odalar dahil)

10

145-

Müşterek tesisat (bina içi)

8

146-

Müşterek tesisatı onarımı

12

147-

Ondulin çatı örtüsü

10

148-

Otomatik kontrol tesisatı

7

149-

Otomatik kontrol tesisatı onarımı

10

150-

PVC profil, ısıcam temini ve takılması

10

151-

PVC yer döşemesi, jeotekstil, jeomebran kaplama

5

152-

Rüzgar enerji santrali alt yapı inşaatı (üst yapı hariç)

9

153-

Rüzgar enerji santrali inşaatı (komple)

6

154-

Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil)

2

155-

Sayding dış cephe kaplama

10

156-

Seksiyonel-Endüstriyel tip kapı(kayar ve katlanır kapı)

9

157-

Sera inşaatı (çelik konstrüksiyon ile)(cam takılması veya naylon kaplanması)

9

158-

Sera inşaatı (prefabrik sistemle)

7

159-

Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda)

 
 

a) Malzemeli

10

 

b) Malzeme idareden

30

160-

Sıhhi tesisat

9

161-

Sıhhi tesisat onarımı

12

162-

Slaj çukuru inşaatı (beton)

9

163-

Soğuk hava deposu inşaatı (komple)

7

164-

Split klima ve tesisatı

7

165-

Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması

15

166-

Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması

7

167-

Stadyum içinde tartan pist yapımı

9

168-

Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester)

6

169-

Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makineli)

7

170-

Taban tuğlası ile kaplama

10

171-

Tel örgü montajı (kafes, tel vb.)

 
 

a) Malzemeli

9

 

b) Malzeme idareden

25

172-

Telesiyej, teleferik montaj işi

9

173-

Toplantı salonuna simültane ve projeksiyon sistemi alımı ve montajı

6

174-

Toprakarme yapılması (prefabrik elemanlarla yapılan istinat duvarı) (her şey dahil)

7

175-

Tuğla duvar örülmesi (temini ve örülmesi)

16

176-

Üstü kapalı semt pazarı yapımı

9

177-

Vahşi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu

5

178-

VRF (Değişken gaz debili klima) tesisatı

8

179-

Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon)

9

180-

Yapısal hareketin bilgisayarlı sistemle işlenmesi

7

181-

Yürüyen merdiven tesisi

7

182-

Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı

8

 

DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK

 

1-

Balık üretim tesisi inşaatı

9

2-

Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı (malzemeli)

6

3-

Deniz iskele inşaatı

6

4-

Deniz tahkimat inşaatı (istifli)

8

5-

Deniz tahkimat inşaatı (istifsiz)

6

6-

Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının deniz dibine montajı (malzemeli)

5

7-

Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama)

6

8-

Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı)

9

9-

Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makineli)

4

10-

Dere onarımı (sel hasarlı) (kargir istinat duvarı)

18

11-

Gemi ile deniz taraması

6

12-

Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama

6

13-

İskele köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korumasının incelenmesi ve rapora bağlanması

15

14-

İskele onarımı

7

15-

Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar)

 
 

a) İstifli

8

 

b) İstifsiz

6

16-

Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar)

9

17-

Liman ve balıkçı barınağı inşaatı

6

18-

Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri

7

19-

Tersane hücumbot kızakyolu inşaatı

9

20-

Usturmaca yapılması (lastik tamponla)

5

 

ELEKTRİK - MONTAJ

 

1-

AG - OG elektrik tesisi bakım onarımı

9

2-

AG - OG elektrik tesisi demontaj işi

9

3-

AG - OG elektrik tesisi demontajdan montaj işleri

18

4-

AG - OG elektrik tesisi ve ENH montaj işleri

 
 

a) Beton direkli

6

 

b) Galvanizli direk ve ağaç direkli

6

 

c) Kaynaklı demir direkli

8

 

d) Parçalı kaynaklı galvaniz direkli

7

5-

Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi

15

6-

Alt yapı haberleşme hattı şehirdışı (komple) (malzemeli)

6

7-

Alt yapı haberleşme hattı şehiriçi (komple) (malzemeli)

7

8-

Altyapı haberleşme hattı şehiriçi onarım (komple ) (malzemeli)

9

9-

Ana besleme hatlarının onarımı

9

10-

Ana dağıtım panolarının tadilatı

10

11-

Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali fabrikasyon)

8

12-

Armatür demontajı

9

13-

Armatür montajı

10

14-

Bara imali ve montajı

8

15-

Bilgisayar bakım onarımı

12

16-

Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması

10

17-

Bilgisayar yazılımı

20

18-

Data hatları, patch, panel, rock dolap tesisi

9

19-

Elektrik dağıtım şebekesi numaralandırma işleri (koordinat alımı, proje, levha, adresleme)

10

20-

Elektrik direk deplasesi

8

21-

Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması

6

22-

Elektrik tesisi idare malı malzemelerin montajı

14

23-

Endeks okuma (bilgisayarla)

15

24-

Endeks okuma işi(klasik)

30

25-

Enerji kesme, açma, ihbar bırakma

30

26-

Enerji nakil hattı tel çekimi işi

7

27-

Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ)

8

28-

Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (komple)

 
 

a) Direk imalatı fabrikasyon

7

 

b) Direk imalatı yükleniciye ait

8

29-

Giriş kontrol sistemi tesisi

6

30-

Güvenlik kamera sistemi tesisi

6

31-

Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi)

6

32-

Havai hatların yer altına alınması (komple)

8

33-

İnternet ağı çekilmesi ve bağlantılarının yapılması

9

34-

Jeneratör ikaz sistemleri (AVR) montajı

7

35-

Jeneratör montajı

6

36-

Jeneratör revizyonu

12

37-

Kablo tavası döşenmesi

8

38-

Kapalı devre TV sistemi

6

39-

Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı

6

40-

Kesintisiz güç kaynağı montajı

6

41-

Kompanzasyon tesisi

6

42-

Kumanda panosu içi işlemleri

10

43-

Mobese kurulması

6

44-

Motor ve stator sarımı

12

45-

OG Şönt kapasitör bankaları ve teçhizatı montajı

6

46-

Pano imali ve montajı

10

47-

Panolara besleme hattı çekilmesi

7

48-

Radarlı ve kameralı hız tespit ikaz sistemi bakım onarımı

12

49-

Radarlı ve mobese kameralı hız tespit ve ikaz sistemi

7

50-

Radyolink pilon inşaatı

10

51-

Sahne seslendirme ve ışıklandırma sistemi yapımı işi

6

52-

Sayaç sökme, takma işleri

 
 

a) Sayaç idareden

30

 

b) Sayaç yükleniciye ait

9

53-

Skada sistemi (SCADA)

6

54-

Sökülen trafonun değerlendirilmesi

18

55-

Tank atış alanları elektronik hedef sistemi

6

56-

Telefon santrali montajı

6

57-

Telekomünikasyon tesisi işleri

6

58-

Topraklama tesisatı

10

59-

Trafo merkezleri montajı

 
 

a) Bina tipi

6

 

b) Direk tipi

8

 

c) Şalt tipi

7

60-

Tranşe arıza işi (komple)

9

61-

Turnikeli geçiş sistemi

6

62-

Vedop ve vedos alt yapıları

9

63-

Yer altı kablosu döşeme işi (komple)

6

64-

Yerel bilgisayar ağının yenilenmesi

10

65-

Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple)

8

 

HAMALİYE

 

1-

Hamaliye işi

35

2-

İşçi çalıştırılması (düz ve kalifiye)

30

 

HAVAALANI

 

1-

Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu)(altyapı dahil)

4

2-

Hava Alanı (beton pist yapımı)(altyapı dahil)

4

3-

Hava Alanı taksi yolu onarımı(asfalt)

7

4-

Hava Alanı (bina inşaatı)

9

5-

Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı

7

6-

Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler

7

7-

Hava Alanı ısı merkezi inşaatı

9

8-

Hava Alanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması

9

9-

Hava Alanı radar ikmal inşaatı

7

10-

Hava Alanı taksi yolu inşaatı

4

11-

Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil)

6

12-

Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç)

9

 

İÇME SUYU - KANALİZASYON (içme suyu arıtma, pis su arıtma, su deposu, biyolojik arıtma)

 

1-

Atıksu arıtma tesisi

9

2-

Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çamurların susuzlaştırılması

7

3-

Atıksu arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple

8

4-

Betonarme rögar, pik kapağı imali ve montajı

9

5-

Biyolojik arıtma tesisi

9

6-

Boru tazyik testi

6

7-

İçme suyu kaptaj, dranaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse)

9

8-

İçme suyu abone bağlantısı

15

9-

İçme suyu arıtma tesisi inşaatı

9

10-

İçme suyu elektrik tesisi işi

7

11-

İçme suyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, depo, terfi merkezi) (malzemeli)(her şey dahil)

7

12-

İçme suyu inşaatı şehiriçi (komple) (söküm,dolgu vs.,herşey dahil)(malzemeli)

8

13-

İçme suyu isale hattı inşaatı (malzemeli, her şey dahil)

6

14-

İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makineli)

10

15-

İçme suyu katodik koruma tesisi

9

16-

İksa (imalat dahil)

8

17-

Kanalizasyon (risaykıl, kombine sistemi ile boru ve rögar temizliği)

6

18-

Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil)(malzemeli)

8

19-

Kanalizasyon temizliği (baca ve rögarlar) (işçi ile)

35

20-

Kanalizasyon temizliği borular-ızgaralar (makine, pompa ile)

8

21-

Kollektör inşaatı

8

22-

Kollektör temizliği (makineli)

8

23-

Köy içme suyu inşaatı

 
 

a) Hafriyat makineli

8

 

b) Hafriyat elle

15

24-

Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.)

6

25-

Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı

10

26-

Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)

9

27-

Su deposunun bakım ve onarımı

10

28-

Su deposunun temizlenmesi (işçi ile)

35

29-

Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile)

15

30-

Su kuyusu açma (makineli)

6

31-

Su saati okuma (bilgisayarlı)

15

32-

Su sondaj ve enjeksiyon işleri

6

 

KİTAP – ANKET - SOSYAL YARDIM - TORBA - İKRAM KUTUSU - ORGANİZASYON

 

1-

Ambalajlama nakil ve dağıtımı

10

2-

Anket, istatistik vs.

20

3-

Dosya, evrak, fiziksel düzenleme niteleme ve veri giriş hizmet alımı

10

4-

İkram kutusu imalatı

7

5-

Kitap- kütüphane otomasyon programı ve sarf malzemesi alım işi

5

6-

Matbaa İşleri

 
 

a) Tam otomasyonlu matbaalar

6

 

b) Yarı otomasyonlu matbaalar

8

7-

Organizasyon (festival, fuar, konser vb.)

12

8-

Sosyal yardım nakli ve dağıtımı

17

9-

Torba imalatı (Çöp torbası, çimento torbası, ekmek poşeti vb.)

10

10-

Türkiye kültür portalı içeriğinin oluşturulması

10

 

KİRA KARŞILIĞI TESİS İŞLETMESİ

 

1-

Beton santrali işletmesi

10

2-

Katı atık tesislerin işletilmesi

20

3-

Kömür tesislerinin bakım onarım ve işletilmesi

15

4-

Otopark kiralama ve işletme

10

5-

Taş ocağı tesisinin işletilmesi

15

6-

Tiyatro-fuaye salonu dükkan-büfe işletilmesi vb.

15

7-

Yüzme havuzunun işletilmesi

20

 

MADEN İŞLERİ

 

1-

Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar)

5

2-

Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar)

9

3-

Konveyör ile şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi

7

4-

Maden çıkarma kuarsit, bakır, dolomit

7

5-

Maden galerisi açma, galeri iç emniyetlerinin alınması, çelik rayların döşenmesi, madenin kazılması, çıkarılması, taşınması

 
 

a) Tam otomasyonlu makineli sistem

5

 

b) Yarı klasik sistem

9

 

c) Klasik sistem

15

6-

Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması

10

7-

Üstü açık maden sahalarında madenin çıkarılması (kömür, bakır, kuvars vb.)

7

 

MAKİNE - MONTAJ

 

1-

Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı

12

2-

Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü

6

3-

Anten direği boyanması (verici istasyonu)

10

4-

Araç-taşıt kiralanması (kara, hava, deniz)

10

5-

Arıtma tesisleri makine ve tesisatı bakım onarımı

12

6-

Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı

12

7-

Ayakkabı ve bot imalatı

12

8-

Baca filtresi temini ve montajı

10

9-

Baca filtresi temizliği

30

10-

Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri

12

11-

Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi

10

12-

Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi

12

13-

Boru tesisatı işleri (yer altı, yer üstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil)

9

14-

Boru tesisatı onarım işleri (yer altı, yer üstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil)

12

15-

Borulama (Pvc, çelik boru tesisatı)

8

16-

Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi

8

17-

Buhar kazanı ve sıcak su kazanı onarımı

12

18-

Buhar santralı (komple)

8

19-

Çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme

7

20-

Çamaşırhane cihazlarını yenileme

6

21-

Çelik borulu sulama hattının onarımı

12

22-

Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı

18

23-

Çelik konstrüksiyon demontajı

9

24-

Çelik konstrüksiyon montajı

9

25-

Çelik silo-kovalı elevatör yapımı

9

26-

Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton)

9

27-

Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması

30

28-

Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi

10

29-

Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı

25

30-

Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ve istiflenmesi) (makineli)

6

31-

Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (işçi ile)

30

32-

Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (makine ve işçiyle)

15

33-

Çok namlulu roketatar silah sistemine ataletsel navigasyon sistemi entegre edilmesi

7

34-

Demiryolu vagon bakımı ve onarımı

 
 

a) Malzemeli

12

 

b) Malzeme idareden

30

35-

Dizel motorların demonte edilip, yıkanması ve temizlenmesi

10

36-

Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi

10

37-

Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı

9

38-

Döner fırın inşaatı

20

39-

Döner fırın revizyonu

25

40-

Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi

 
 

a) Tuğla idarece verilirse

30

 

b) Tuğla yükleniciye ait ise

20

41-

Elektro motor ve blover bakım ve onarımı

12

42-

Elektro pompaj tesisatı

8

43-

Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi

20

44-

Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı

10

45-

Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)

15

46-

Fındık işleme, küspe, yağ çıkarma ve ambalajlama

10

47-

Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve çapaklama işleri)

12

48-

Gemilerin temizliği işi (işçi ile)

30

49-

Gemilerin temizliği işi (makineli)

10

50-

Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi

10

51-