Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü

news-details

 

1 Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü

 

 

https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Rhb/2023-489-Sosyal%20%C4%B0%C3%A7erik%20%C3%9Creticili%C4%9Fi%20ile%20Mobil%20Cihazlar%20i%C3%A7in%20Uygulama%20Geli%C5%9Ftiricili%C4%9Finde%20Kazan%C3%A7%20%C4%B0stisnas%C4%B1%20Bro%C5%9F%C3%BCr%C3%BC.pdf/userfiles/others/files/2023-489-Sosyal%20%c4%b0%c3%a7erik%20%c3%9creticili%c4%9fi%20ile%20Mobil%20Cihazlar%20i%c3%a7in%20Uygulama%20Geli%c5%9ftiricili%c4%9finde%20Kazan%c3%a7%20%c4%b0stisnas%c4%b1%20Bro%c5%9f%c3%bcr%c3%bc.pdf

Sosyal Medyada Paylaş