Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İlgili (Düzeltme) (29.08.2009 / 27334 R.G.)

news-details

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKLE İLGİLİ  - (DÜZELTME)

 

Resmi Gazete Sayısı

27334

Resmi Gazete Tarihi

29.08.2009

               20/8/2009 tarihli ve 27325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “9 uncu ve 12 nci maddelerinde” şeklinde yer alan ibare “9 uncu maddeleri ile 12 nci maddesinde” olarak, (b) bendinde “11 inci ve 12 nci maddelerinde” şeklinde yer alan ibare “11 inci maddeleri ile 12 nci maddesinde” olarak düzeltilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş