Başkanın Mesajı

Değerli Meslektaşlarım;

Öncelikle kuruluşumuzdan bugüne Odamız kurullarında görev yapan ve bugünlere gelmemizde büyük emeği olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederim.

 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler meslekte dijitalleşmeyi kaçınılmaz hale getirmektedir. Mesleğimiz bu gelişme ve değişikliklere hazırlanma ve bunu fırsata çevirme sürecini doğru yürütebilme zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Bu aşamada, ortak aklın egemen olduğu ve asıl irade sahibinin sizler olduğunu unutmayan bir yönetim anlayışı yol göstericimiz olacaktır.

 

Dijital çağda mesleğimizi ve meslektaşlarımızı geleceğe hazırlamak ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmek oda olarak en büyük görevlerimizden ve hedeflerimizden  biridir.

 

Mesleğe duyulan veya duyulması istenen saygının yolunun ilk önce birbirimize saygı duymaktan geçtiğine inanıyorum. Bu aynı zamanda kronik hale gelmiş olan mesleki sorunlarımızın giderilmesinde başlangıç noktamız olacaktır. Aynı yolda yürüdüğümüzü, aynı geleceği paylaşacağımızı unutmadan güzel yarınlara ulaşmak hepimiz adına dileğimdir.

 

“Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir.” Cicero

 

 

 

Sevgi ve saygılarımla;

Naci ALKAN

Başkan