Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (10.02.2013 / 28555 R.G.)

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA UYGULANAN “MEDULA”

SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

Resmi Gazete Sayısı

28555

Resmi Gazete Tarihi

10.02.2013

 

MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sosyal Medyada Paylaş