Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödenmesine İlişkin Değişiklikler

news-details

                                                                                                                                                                                                       21.02.2020

Değerli üyemiz;

 

Bilindiği üzere, 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar  4 Nisan 2019 tarih 30735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) ile belirlendi.

 

(1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden / ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 31.12.2019 tarih 30995 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlananGeri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik  1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

1 sıra No.lu Tebliğde (1) sayılı liste kapsamı diğer ürünleri de  (Lastik, Akü, Piller, Madeni Yağ,  Bitkisel Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya, İlaç ve  Ambalaj.) kapsayacak şekilde değişikliklerin yapıldığı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 5 Şubat 2020 tarih 31030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Yapılan değişik ile  2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan diğer ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıca Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ayın sonu olarak değiştirilmiştir.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin  usul ve esasların açıklandığı  7 Şubat 2020 tarihli  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır.

 

2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste kapsamındaki ürünlere ilişkin geri kazanım katılım payının beyanı ve ödenmesine İlişkin açıklamalara ekte yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

1 GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ BEYANI VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

1 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) (Güncel)

 

1 GERİ KATILIM KAZANIM PAYI BEYANAMESİ KILAVUZU

 

1 2020 YILINDA UYGULANACAK GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI (1 Sayılı Liste)

 

1 GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN TANIMLAR - İLKELER

 

1 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI UYGULAMALARINA TABİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TANIMLAMALAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Sosyal Medyada Paylaş