Sosyal Güvenlik

news-details

SOSYAL GÜVENLİK

 

?

Akdin Feshini Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı

?

Asgari İşçilik Oranları

?

Asgari Ücret Tutarları

?

Asgari Ücretin Net Tutarı - İşverene Maliyeti

?

Asgari Ücretli Kapıcı İşçi Net Ücreti - İşverene Maliyeti

?

Çırak ve Öğrencilere Ödenecek Asgari Ücret

?

Defter, Kayıt ve Belge Saklama Süresi

?

Emzirme Ödeneği

?

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranları

?

Evlenme ve Cenaze Ödeneği

?

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasına Tabi İşler / İşyerleri

?

Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlarda Prim Oranı

?

İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranları

?

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Oranı

?

İş Kanunu'nun Uygulanması Bakımından Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri

?

İş Sağlığı ve Güvenliği Destek Tutarı

?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi

?

İşsizlik Ödeneği ve Süresi

?

İşsizlik Sigortası Primi Oranları

?

Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar İçin Prim Oranı

?

Kıdem Tazminatı Tavanı

?

Sigorta Primi Kesintisine Tabi Olan / Olmayan Kazançlar

?

Sigorta Primi Kesintisine Tabi Olmayan Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik

?

Sigorta Primi Kesintisine Tabi Olmayan Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Yardımı Tutarları

?

Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları

?

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranları

?

Tarım Ürünü Alımlarında  Prim Borcuna Mahsuben Yapılacak Kesinti

?

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri

?

Yurtdışı Hizmet Borçlanmalarına Esas Kazanç ve Günlük Borçlanma Tutarları

   

Sosyal Medyada Paylaş