Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.02.2011 / 27862 R.G.)

news-details

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Sayısı

27862

Resmi Gazete Tarihi

02.02.2011

 

             MADDE?1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “bir iş için” ibaresinden sonra gelmek üzere “en fazla üç ay süreyle” ibaresi eklenmiştir.

 

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik?Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/5/2010

27579

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

12/10/2010

27727

2

28/10/2010

27742

 

Sosyal Medyada Paylaş