Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulamasına Geçiş Takvimi Yeniden Belirlendi.

news-details

 

426 sıra No.lu tebliğde yapılan değişiklik doğrultusunda,  mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti, eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.

İşletme büyüklüğü ve kullanılan sistemin mahiyetinin bir ayrımı yapılmaksızın, tüm mükellefler  açısından hali hazırda kullanılabilecek durumda olan eski nesil yazarkasaların mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.

 

1  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 488)


Sosyal Medyada Paylaş